Nowy Tomyśl – Budżet Obywatelski 2017 – ruszył nabór wniosków!

Na prośbę Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, publikujemy bezpłatnie informację o Budżecie Obywatelskim 2017:

Ruszył nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.
1 października ruszył nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2017 r. Wnioski można składać w terminie od 1 do 31 października 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu. W przypadku wysyłki pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego. Na kopercie należy umieścić dopisek „Budżet Obywatelski 2017”.
Propozycję projektu zadania do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy Nowy Tomyśl, który ukończył 16 rok życia, pod warunkiem uzyskania już na etapie zgłaszania, poparcia co najmniej 20 mieszkańców Gminy wpisanych do rejestru wyborców na terenie Gminy Nowy Tomyśl (lista poparcia do pobrania – załączniki poniżej).

Jedna osoba może zgłosić jedną propozycję zadania.

Wniosek do Budżetu Obywatelskiego dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (załączniki doc i pdf – poniżej) oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu. Wniosek należy wypełnić w każdym punkcie i podpisać.

budżet obywatelski Nowy Tomyśl1

Z Budżetu Obywatelskiego mogą być finansowane przedsięwzięcia wchodzące w zakres zadań własnych gminy, w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym, które są możliwe do sfinansowania i zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Zadanie może być realizowane wyłącznie na terenie będącym własnością Gminy Nowy Tomyśl.

Zgłoszona propozycja zadania do Budżetu Obywatelskiego może mieć charakter wyłącznie inwestycyjny (z wyłączeniem zadań o charakterze remontowym). Informacji merytorycznych w tym zakresie udziela Wydział Infrastruktury i Drogowy, tel. 61 4426622.

Pula środków, jakie zostaną przeznaczone na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku wyniesie 200 000,00 zł, z zastrzeżeniem, że szacunkowy koszt realizacji jednego zgłoszonego zadania nie może przekroczyć kwoty 50 000,00 zł.
Zadania mogą być realizowane w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2017 r.

budżet obywatelski Nowy Tomyśl