20-ta, nieudana próba odzyskania 4-letniego dziecka przez kuratora i policję z Kolna!

Czy ktoś z wyprzedzeniem informuje ojca-porywacza o czasie przyjazdu kuratora sądowego i radiowozów z policjantami do miejscowości Waszki w powiecie Kolno? Czy w tym powiecie podległym Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku nadinspektorowi Robertowi Szewcowi to chłopi rządzą policją, czy policja chłopami?

Warszawa 27 listopada 2023

Dlaczego 20. raz policja podległa Komendantowi Powiatowemu w Kolnie Ryszardowi Duchnowskiemu nieskutecznie pracuje przy odbiorze 4-letniego dziecka?

Do:  NADINSP. ROBERT SZEWC

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W BIAŁYMSTOKU

Szanowny Panie Komendancie

Nawiązując do:

1. Dzisiejszej rozmowy z  Pana sekretarką, z Pana rzecznikiem prasowym oraz sekretarką Komendanta Powiatowego Policji w Kolnie
2. Wczorajszego udziału policjantów w 20. nieudanej próbie odzyskania dziecka Agnieszki Milewskiej z rąk ojca, w myśl decyzji Sądu Okręgowego w Łomży, z adresu Waszki 30
3. Wczorajszej próby zarządzania pracą policjantów przez brata nieuchwytnego Marcina Milewskiego  – Karola Milewskiego, co zarejestrowała nasza kamera (reportaż opublikowany zostanie w dniu jutrzejszym na naszej stronie Patriot24.net i naszej platformie Telewizja.Patriot24.net)

4. Możliwości wypływu danych osobowych na żądanie Karola Milewskiego, gdyż nakazał on wczoraj policjantom wylegitymowanie mnie oraz mojego operatora celem poznania naszych danych i złożenia zawiadomienia, pomimo okłamania policjantów, co do stanu faktycznego, związanego z posiadaniem terenu w miejscowości Waszki 30,
5. Informacji, iż w dniu wczorajszym, 20 min. przed przybyciem kuratora wraz z konwojem policji (czyli około godz. 18:00), pod tym adresem pojawił się wóz policyjny
6. Informacji, iż dzielnicowy Patryk Ciołkowski kilka dni temu widział ojca z dzieckiem pod tym adresem i przez 24 h nie zaalarmował swoich zwierzchników, mając świadomość, iż ojciec nie ma obecnie prawa do przetrzymywania tego 4-latka i jest poszukiwany przez kuratora
7. Dzisiejszej sprzecznej informacji dotyczącej miejsca porannej pracy Komendanta Powiatowego Policji w Kolnie, iż „jest on na odprawie u Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku” oraz że „nie jest on u Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku tylko w Kolnie”

Proszę o odpowiedź następujące pytania :

1. Kto zarządza pracą funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kolnie? Czy komendant MŁ. INSP. RYSZARD DUCHNOWSKI? Czy może brat poszukiwanego przez kuratora ojca dziecka czyli Karol Milewski ?
2. Gdzie dziś od godziny 08:30 do 09:30 wykonywała swoją pracę Komendant Powiatowy Policji w Kolnie? Czy w Białymstoku czy w Kolnie?
3. Ile do tej pory Komendant Powiatowy w Kolnie wydał pieniędzy na nieskuteczną pracę funkcjonariuszy oraz na paliwo na nieskuteczne wyjazdy do miejscowości Waszki 30, ws. 4-letniego syna Agnieszki Milewskiej?
4. Czy Komendant Powiatowy Policji w Kolnie sprawdził, dlaczego jego podwładny, dzielnicowy Patryk Ciołkowski przez 24 h nie wykonał obowiązku służbowego, mającego na celu odzyskanie na rzecz kuratora i matki 4-letniego syna Agnieszki Milewskiej, pomimo posiadanej informacje na temat miejsca pobytu ojca i dziecka?
5. W jakim celu wczoraj, 20 min przed przyjazdem kuratora, w miejscowości Waszki 30 pojawił się wóz policyjny wraz z funkcjonariuszami?
6. Kto wydał dyspozycję tego wyjazdu w śnieżny wieczór i w jakim celu?
7. Czy ktokolwiek z funkcjonariuszy podległych Komendantowi Powiatowemu Policji w Kolnie przekazuje Karolowi Milewskiemu dane osobowe bądź inne tajemnice, związane z pracą policji przy odzyskiwaniu tego dziecka? Lub ptzekazuje je bezpośrednio Marcinowi Milewskiemu?
8. Czy wobec 20. nieskutecznej akcji funkcjonariuszy, dotyczącej odebrania 4-letniego dziecka, Komendant Powiatowy Policji w Kolnie poprosi Komendanta Wojewódzkiego w Białymstoku o odciążenie go od tego obowiązku i sformowanie specjalnej grupy, która skutecznie odzyska to dziecko, tak jak to się stało w grudniu 2018 r. w miejscowości Cieciorki?
9. Czy w związku z nieskuteczną pracą w tak prostej, a jednocześnie drastycznej sprawie, mając na względzie liczne tragedie, do których dochodzi w przypadku szaleństwa uprowadzenia małego dziecka przez ojca z ograniczonymi prawami rodzicielskimi, Komendant Powiatowy Policji w Kolnie poda się do dymisji?