Grodzisk Wlkp. – Policjanci wsparli inicjatywę Happeningu Ekologicznego

W minionym tygodniu przy ul. Szerokiej odbył się Happening Ekologiczny, którego organizatorem był Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim przy współpracy z Klubem „Ekosłowak”, działającym przy grodziskim Liceum Ogólnokształcącym. Grodziscy policjanci wzorem lat ubiegłych po raz kolejny swoją obecnością wsparli  prowadzone działania edukacyjno – prewencyjne skierowane do najmłodszego pokolenia mieszkańców Grodziska Wielkopolskiego w zakresie czystości środowiska.

W tym roku grodziskich policjantów wspomogli koledzy z Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie, którzy podczas trwającego Happeningu zaprezentowali motocykle służbowe. Policjantki z Zespołu Profilaktyki Społecznej przekazywały ulotki prewencyjne oraz rozdawały elementy odblaskowe. Dla dzieci i młodzieży przygotowane były konkursy profilaktyczne wraz z nagrodami w postaci nieodzownych elementów odblaskowych. Przy stoisku z policjantkami można było wykonywać ćwiczenia z wykorzystaniem „Alkogogli”. Zainteresowani mieli również okazję zapoznać się z walizką „Drug Box” wyposażoną w imitację środków narkotycznych.

Happening rozpoczął się o godzinie 10.00. Wszystkich przybyłych przywitał Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Henryk Szymański podkreślając, że gmina Grodzisk Wielkopolski stara się być gminą czystą i ekologiczną. W tym celu wciąż pojawiają się w mieście nowe nasadzenia drzew i krzewów, ale też gmina włącza się w wiele inicjatyw, mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz sama organizuje proekologiczne spotkania, podobne właśnie do piątkowego happeningu.

Źródło: KPP Grodzisk Wlkp.