JUBILEUSZ 70 – LECIA TRZCIANECKIEGO TECHNIKUM

JUBILEUSZ  70 – LECIA  TRZCIANECKIEGO TECHNIKUMJ4

W sobotę 25 czerwca Zespół szkół RCKU w Trzciance rozbrzmiewał głosami wielu absolwentów. Na zaproszenie organizatorów odpowiedzieli wszyscy ci, którzy stali się absolwentami szkoły w latach 1948 – 2011. Przybyli oni do Trzcianki nie tylko po to, by spotkać się z przyjaciółmi, ale także zobaczyć jak bardzo zmienia się miejsce, które kiedyś było im tak bliskie.

Gwarny, radosny korowód uczestniczył najpierw w Mszy świętej odprawionej w pobliskim kościele, a następnie wkroczył w mury szkoły, gdzie powitaniom  nie było końca. Wielu absolwentów przybyło na to spotkanie z bardzo daleka, wielu pojawiło się po raz kolejny, by sprawdzić, co zmieniło się w ciągu ostatnich pięciu lat. Niemniej jednak obchody 70 – lecia mogą napawać nie tylko dumą, że miejsce to wykształciło i ukształtowało tak wielu wychowanków, ale także pokazują, że szkoła doskonale sobie radzi, realizuje wysokie standardy i nieustannie podnosi jakość kształcenia.

Uroczystego otwarcia jubileuszu dokonała pani Dyrektor Izabela Kałek, a z ust wielu znamienitych gości płynęły słowa uznania dla dorobku szkoły, jej innowacyjności , różnorodności form kształcenia, a także wielu sukcesów. Obchody Jubileuszu zaszczycili swą obecnością m.in. przewodnicząca Rady Powiatu Nowotomyskiego – p. Maria Galas, Starosta Nowotomyski – p. Ireneusz Kozecki, Wicestarosta – Tomasz Kuczyński.  Organizatorzy przedstawili prezentację multimedialną, która pokazywała przemiany, jakie dokonały się w szkole od początków jej istnienia do dnia dzisiejszego.J2

Część oficjalną zakończyło wykonanie pamiątkowego zdjęcia wszystkich zgromadzonych absolwentów przed budynkiem szkoły, co stało się także inspiracją do spojrzenia na szkolny park, ogrody dydaktyczne czy zabudowania gospodarskie.

Czas Jubileuszu uświetnił występ Polan, Szkolnego Zespołu Pieśni i Tańca, który na stałe wpisał się w koloryt szkoły. Absolwenci mieli także możliwość obejrzenia kolekcji pamiątkowych zdjęć, z czasów gdy zasiadali w szkolnych ławkach. Wieczór natomiast uatrakcyjniła zabawa taneczna.

Absolwenci, opuszczając szkolne mury, obiecali, że za 5 lat pojawią się znów , a działania szkoły będą nie tylko obserwować, ale i wspierać.