antyWalentynki na Kręchę już dziś w Poznaniu! ZAPRASZAMY!

Serdecznie zapraszamy ! Będzie się działo to, co na plakacie i jeszcze więcej. Będzie poetycko, lirycznie i erotycznie, muzycznie, obrazowo, pocztówkowo, po prostu cudownie, a nawet i kwadratowo…

Przedstawią się Laureaci, Jurorzy i poeci promujący swoje książki poetyckie – Dominika Lewicka Klucznik „Limit na cuda” oraz Mikołaj Bogajewicz „kwadrat w kwadracie”

Dominika Lewicka-Klucznik – absolwentka filologii polskiej, nauczycielka, poetka, recenzentka i instruktorka teatralna, animatorka życia kulturalnego w Elblągu, autorka tomu Samopas (Elbląg 2013), nominowanego do nagrody „Orfeusz” w kategorii Orfeusz Mazurski. Od marca 2014 prezeska Stowarzyszenia Alternatywni. Była wśród pomysłodawców powstania Alternatywnego Elbląskiego Klubu Literackiego (AEKL). Jest pomysłodawcą i głównym organizatorem III Festiwalu Literatury „Wielorzecze”. W czasie wolnym zajmuje się pozyskiwaniem funduszy ze środków Unijnych, rządowych oraz samorządowych na działania kulturalne. Sprawnie zarządza projektami i ludźmi. W 2016 roku odebrała nagrodę Kreatora Kultury od Prezydenta Miasta Elbląg za dotychczasową działalność, a III Festiwal Literatury „Wielorzecze” został uhonorowany nagrodą Wydarzenie Roku.

16507958_779111318908731_1399653956891948247_n

Mikołaj Bogajewicz urodził się w 1966 roku w Szamotułach. Jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Historia Sztuki. W 2012 roku zwyciężył w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Scherffera von Scherffensteina w Brzegu, czego pokłosiem był jego trzeci tom wierszy pt.: Dolina Kamionki. Wcześniej wydał: Pomyślny obrót (Kraków 2009), Bliskość i zespolenie (Kraków 2011). Jest autorem opracowania Transport dworski w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (2009 Sierpc). W przygotowaniu powieść o tematyce fantastycznej pt.: Doktor Rustam i podwodne zwierzęta.