Autostrada A2 Nowy Tomyśl – Konin droższa od marca

NOWE STAWKI OPŁAT NA A2 NOWY TOMYŚL – KONIN DOPIERO PO FERIACH ZIMOWYCH – OD 1 MARCA 2016 R.
Autostrada Wielkopolska SA podjęła decyzję, że planowana zmiana stawek za przejazd płatnymi odcinkami autostrady koncesyjnej A2 Nowy Tomyśl – Konin (150 km) zostanie wprowadzona dopiero 1 marca 2016 roku, tak aby nie dotknęła osób korzystających z A2 w okresie ferii zimowych. Nowymi stawkami objęte zostaną pojazdy kategorii 1 (motocykle, samochody osobowe), gdzie opłaty wzrosną o 2 grosze za jeden przejechany kilometr. Zmianie ulegnie również taryfikator dla pojazdów kategorii 5 (pojazdy ponadnormatywne), dla których opłaty wzrosną o 20 groszy za km. Koszt przejazdu 106-km odcinkiem autostrady A2 pomiędzy Świeckiem a Nowym Tomyślem nie zmieni się.
Autostrada Wielkopolska SA podjęła decyzję, że planowana zmiana stawek za przejazd płatnymi odcinkami autostrady koncesyjnej A2 Nowy Tomyśl – Konin (150 km) zostanie wprowadzona dopiero 1 marca 2016 roku, tak aby nie dotknęła osób korzystających z A2 w okresie ferii zimowych. Nowymi stawkami objęte zostaną pojazdy kategorii 1 (motocykle, samochody osobowe), gdzie opłaty wzrosną o 2 grosze za jeden przejechany kilometr. Zmianie ulegnie również taryfikator dla pojazdów kategorii 5 (pojazdy ponadnormatywne), dla których opłaty wzrosną o 20 groszy za km.

Koszt przejazdu 106-km odcinkiem autostrady A2 pomiędzy Świeckiem a Nowym Tomyślem nie zmieni się.

Zmiana stawek opłat za przejazd 150-kilometrowym odcinkiem A2, planowana pierwotnie na początek stycznia 2016 r., została przesunięta na okres po zakończeniu zimowych ferii szkolnych.

Obowiązujące od 1 marca 2016 roku stawki za przejazd jednym z trzech 50-kilometrowych odcinków autostrady pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem, będą wynosić:

Kat. 1 (motocykle i pojazdy osobowe) – 18 PLN brutto (0,36 PLN za 1 km)
Kat. 5 (pojazdy ponadnormatywne) – 180 PLN brutto (3,60 PLN za 1 km)
Stawki opłat za pozostałe kategorie II-IV pozostaną bez zmian.

– Podejmując decyzję o wprowadzeniu podwyżek dopiero po feriach zimowych Spółka brała pod uwagę interes społeczny. Mamy świadomość, że w tym okresie tysiące polskich rodzin korzysta z autostrady A2 podczas wyjazdów i zależny nam aby mogli bezpiecznie podróżować korzystając z niższej, ubiegłorocznej stawki. Stojąc przed koniecznością wprowadzenia podwyżek wynikających z rzeczywistych kosztów utrzymania autostrady, inwestycji i obsługi kredytów, szukaliśmy rozwiązania jak najmniej uciążliwego dla użytkowników – mówi Zofia Kwiatkowska, rzecznik prasowy AWSA.

Stawki za przejazd autostradą A2 na odcinku Nowy Tomyśl – Konin ustalane są w oparciu o obowiązującą Umowę Koncesyjną, wieloletni plan finansowy oraz prognozy ruchu. Ważnym czynnikiem wpływającym na wysokość stawek jest fakt, że w przeciwieństwie do autostrad publicznych, opłaty za przejazd autostradami koncesyjnymi nie są zwolnione z 23% podatku VAT i nie mogą być w żaden sposób dotowane z budżetu państwa. Autostrada Wielkopolska SA oraz Autostrada Wielkopolska II SA każdego roku zasilają budżet państwa kwotą w wysokości ponad 100 mln PLN.

Przychód z opłat, zgodnie z zapisami Umowy Koncesyjnej, w pierwszej kolejności przeznaczany jest na:

bieżące utrzymanie autostrady w tym jej eksploatację,
tzw. ciężkie utrzymanie (wzmocnienia nawierzchni, remonty i modernizacje),
spłatę kredytów bankowych zaciągniętych na budowę autostrady (kredyt z EBI oraz banków
komercyjnych)
nowe inwestycje na A2 Nowy Tomyśl – Konin, to m.in. remont ponad 1 km nawierzchni w ciągu drogi S11 (ok. 6 mln PLN), przebudowa systemu radiowego (ok. 10 mln PLN), przygotowanie do rozbudowy bezpłatnej obwodnicy Poznania (do k. 2015 r. koszt ok. 20 mln PLN) – obecnie prowadzone są wymagane prawem prace przygotowawcze zmierzające do poszerzenia o trzeci pas ruchu 13 km odcinka obwodnicy od węzła Komorniki do węzła Krzesiny. Przejazd całą 25-km obwodnicą Poznania pomiędzy węzłami Poznań Wschód i Poznań Zachód jest bezpłatny.
www.autostrada-a2.pl