Blisko 67% Polaków odczuwa syndromy depresji. Wyniki są alarmujące, ale widać, że sytuacja się poprawia

Z niedawno opublikowanego raportu wynika, że blisko 67% Polaków odczuwa syndromy depresji. Objawy takie jak zmęczenie, brak energii, obniżenie nastroju oraz zaburzenia snu przez co najmniej dwa tygodnie były zgłaszane przez większość respondentów. Wśród najrzadziej występujących symptomów znalazły się myśli i czyny samobójcze, poczucie winy, obniżona wartość oraz zmniejszony apetyt. Mimo alarmujących statystyk, wyniki te wskazują na pewną poprawę sytuacji w porównaniu z rokiem wcześniejszym, kiedy to prawie 73% ankietowanych Polaków zgłaszało podobne problemy.

W 2023 roku, blisko 67% Polaków deklarowało odczuwanie objawów depresji przez co najmniej dwa tygodnie. Najczęściej zgłaszane były zmęczenie, brak energii, obniżenie nastroju oraz zaburzenia snu. Mniej osób wskazywało na myśli i czyny samobójcze, poczucie winy, obniżoną wartość oraz zmniejszony apetyt. Chociaż liczby te są nadal niepokojące, to jednak widać lekką poprawę w porównaniu do roku 2022, kiedy to prawie 73% respondentów doświadczało podobnych problemów.

Eksperci zwracają uwagę, że mimo niewielkiego spadku liczby osób zgłaszających syndromy depresji, problem ten wciąż jest poważny. Wskazują na potrzebę dalszych działań mających na celu poprawę zdrowia psychicznego Polaków, takich jak kampanie edukacyjne, łatwiejszy dostęp do specjalistycznej pomocy oraz wsparcie psychologiczne.

Porównując dane z poprzednich lat, można zauważyć pewne pozytywne zmiany, jednak eksperci podkreślają, że droga do poprawy zdrowia psychicznego Polaków jest jeszcze długa. W 2022 roku prawie 73% ankietowanych zgłaszało syndromy depresji, co oznacza, że liczba ta spadła o około 6% w ciągu roku. Mimo to, ponad połowa społeczeństwa nadal odczuwa objawy depresji, co wymaga natychmiastowej reakcji i wsparcia ze strony instytucji odpowiedzialnych za zdrowie publiczne.