Budują ekspresową S5, a przeładowanymi ciężarówkami niszczą lokalne drogi! ITD wkracza do akcji!

Kolejny incydent, dzień po dniu, z wywrotkami przeładowanymi piaskiem na krajowej „12” w związku budową drogi S-5. Mieszkańcy znów poprosili leszczyńskich inspektorów z WITD w Poznaniu o interwencję.

Kontroli poddano dwa pojazdy ciężarowe, które zostały zatrzymane przy użyciu patrolu motocyklowego i natychmiast wyeliminowane z ruchu drogowego, ponieważ załadowany w nadmiarze piasek wysypywał się z wywrotek na drogę. Kierowców ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 700 zł.

Podczas ważenia obu pojazdów stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi na drogę. Rzeczywista masa całkowita pojazdów znacząco przekraczała dopuszczalne normy (43 tony, przy wymaganych 32 tonach). Wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowania administracyjne zagrożone karą w wysokości 30 tys. zł. Za dopuszczenie kierowcy do wykonywania pracy bez wymaganych badań (kierowca otrzymał zakaz dalszej jazdy) odpowie też osoba zarządzająca transportem w firmie. Zatrzymano również dowód rejestracyjny jednego z pojazdów za nadmiernie zużyty i różny bieżnik opon.