Burmistrz Hibner kontra Starosta Kozecki – kto ma rację?

str._03_bomNa oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego pojawiła się dość kontrowersyjna informacja, atakująca starostę nowotomyskiego Ireneusza Kozeckiego pt. Czy mieszkańcy stracą na propozycji Starosty?
Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki zamierza z dniem 30 marca br. zamknąć wspólne biuro (tj. Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego) obsługi mieszkańców. Poniżej zamieszczamy wymianę korespondencji w tej sprawie.

str._03__pismo_nr1 str._03__pismo_n

 

 

W odpowiedzi na zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
W Nowym Tomyślu artykuł pt. „Czy mieszkańcy stracą na propozycji Starosty?,” Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu pragnie wyjaśnić sprawę.
Temat lokalizacji Biura Obsługi Mieszkańców był przedmiotem wcześniejszych rozmów zarówno starosty nowotomyskiego Ireneusza Kozeckiego, jak i burmistrza Nowego Tomyśla, Włodzimierza Hibnera (sprowokowany przez Sekretarza Gminy,p. Danutę Gielec). Wystosowane przez włodarza powiatu pismo (z dnia 11.01.2016r.) było pokłosiem wspomnianych dyskusji. Obecnie przygotowywana jest odpowiedź, w której starosta nowotomyski informuje, że docenia troskę burmistrza o dobro mieszkańców i cieszy się ze złożonej propozycji dalszego, wspólnego funkcjonowania Biura Obsługi Mieszkańców. Przypomnieć, bowiem należy, że to z inicjatywy władz samorządowych powiatu nowotomyskiego w styczniu 2005 roku w holu głównym Starostwa Powiatowego dokonano remontu i uruchomiono wspólnie z Urzędem Miejskim Biuro Obsługi Mieszkańców.
Starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki nigdy nie miał intencji likwidacji biura, o którego powstanie – jako ówczesny Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Nowotomyskiego – zabiegał wraz władzami powiatu kadencji 2002-2006.
bomUważamy, że przykrym i nieetycznym jest przedwczesne informowanie mieszkańców
I wprowadzanie w błąd opinii publicznej. Powiat, zgodnie z obowiązującymi przepisami (Kodeks Postępowania Administracyjnego) ma czas na udzielenie odpowiedzi burmistrzowi W. Hibnerowi. Ze względu na powagę sprawy starosta nowotomyski zamierzał jednak osobiście spotkać się z panem burmistrzem w tej sprawie i przekazać pisemną odpowiedź.
Poniżej zamieszczamy skan strony z publikacji pt. „Podsumowanie Działalności Samorządu Powiatu Nowotomyskiego w latach 1998-2006”, w którym udokumentowano remont i uruchomienie Biura Obsługi Mieszkańców.
Z pewnością to precedens w skali kraju by strony urzędów służyły stawianiu zarzutów bądź podejmowaniu polemik między włodarzami gmin, powiatów. W tych sprawach należy rozmawiać.