CBŚ się nie patyczkuje! Filmy z wejść funkcjonariuszy do nielegalnych fabryk papierosów!

Zlikwidowanie 26 nielegalnych fabryk papierosów i zatrzymanie 540 osób – to efekt działania funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji w 2016 roku. Biorąc pod uwagę, że w 2015 roku zlikwidowano 9 fabryk, ubiegły rok należy zaliczyć do rekordowych jeśli chodzi o uderzenie w zorganizowane grupy przestępcze wprowadzające na rynek podrabiane papierosy. Policjanci CBŚP zlikwidowali również 46 wytwórni krajanki tytoniowej i udaremnili wprowadzenie na rynek prawie 200 mln nielegalnych papierosów lub pochodzących z przemytu, a także zabezpieczyli ponad 300 ton tytoniu.

W 2016 roku funkcjonariusze CBŚP sukcesywnie realizowali sprawy związane ze zwalczaniem przestępczości ekonomicznej polegającej między innymi na przemycie i podrabianiu wyrobów tytoniowych. Do realizacji spraw tego rodzaju byli również angażowani funkcjonariusze Straży Granicznej  i Izb Celnych.

Do kolejnych sukcesów funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji w zwalczaniu handlu podrobionymi wyrobami tytoniowymi było zabezpieczenie 5 milionów papierosów, 7 ton tytoniu podczas likwidacji fabryki papierosów i dwóch krajalni w województwach: wielkopolskim, pomorskim. W sumie funkcjonariusze zatrzymali 16 osób, które trudniły się przestępczym procederem. Funkcjonariusze CBŚP współpracowali przy likwidacji z celnikami i strażą graniczną oraz służbą skarbową. To kolejne uderzenie w przestępczość tytoniową w tym roku. Działalność zorganizowanych grup przestępczych naraziła Skarb Państwa na 146 mln złotych strat.

Jednak jedną z bardziej spektakularnych spraw realizowanych przez funkcjonariuszy CBŚP była likwidacja największej fabryki papierosów na Dolnym Śląsku. Policjanci wrocławskiego CBŚP współpracując z funkcjonariuszami Nadodrzańskiego Oddziału SG i celnikami z Wrocławia namierzyli nielegalną produkcję papierosów w halach magazynowych w miejscowości Tarnówek (pow. polkowicki). Na miejscu zabezpieczyli Ponad 18 milionów papierosów i ponad 25 ton tytoniu i zatrzymali 15 osób, w tym 7 obywateli Ukrainy, trudniących się tym procederem. Straty Skarbu Państwa z tytułu działalności nielegalnej fabryki szacuje się na ponad 16 milionów złotych.

Funkcjonariusze CBŚP, Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej i Izby Celnej w Warszawie zatrzymali na terenie powiatu grodziskiego 58 obywateli Ukrainy, którzy zajmowali się nielegalną produkcją papierosów. W trakcie przeszukania zabezpieczonych zostało ponad 5 milionów gotowych papierosów i półprodukty wartości blisko 5,5 miliona złotych. Wśród zatrzymanych było trzech organizatorów procederu. Wstępnie wyliczone straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku akcyzowego to ponad 6,5 miliona złotych.

Policjanci katowickiego CBŚP, w Zabrzu zlikwidowali największą linię produkcyjną i magazyn papierosów. Policjanci zabezpieczyli prawie 10 mln. wyprodukowanych papierosów i 6,5 tony tytoniu. Wartość zabezpieczonych maszyn to około 1 mln. złotych.  Funkcjonariusze ustalili, że zorganizowana grupa przestępcza działa na Śląsku i wyprodukowane nielegalnie papierosy przemycała do krajów Unii Europejskiej.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem  było popełnianie przestępstw polegających m.in. na nielegalnej produkcji i wprowadzaniu do obrotu wyrobów akcyzowych. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności, która może być nadzwyczajnie obostrzona do lat 10.

Kolejna fabryka była zlokalizowana pod Bydgoszczą. Tutaj w wynajętych magazynach jednej z podbydgoskich wsi zorganizowana była fabryka do produkcji nielegalnych papierosów. Policjanci CBŚP z Lublina wraz z policjantami z Bydgoszczy i celnikami weszli do magazynów i zatrzymali 6 obywateli Ukrainy i 3 Polaków. Została na miejscu zabezpieczona kompletna linia do produkcji papierosów: maszyny do cięcia, pakowania, foliowania, gilzy, opakowania, znaki akcyzowe. Maszyny produkowały w ciągu doby około 600 tys. papierosów. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 1,3 mln papierosów, które miały następnie trafić m.in. do Niemiec. Zabezpieczono również ponad 2 tony tytoniu.

Należy również wspomnieć o udaremnieniu rekordowego przemytu 26 milionów papierosów, które przypłynęły do Polski z Malezji. Policjanci CBŚP z Gdańska ustalili, że przemycone w 3 kontenerach papierosy, dostarczone zostały do portu w Gdańsku na pokładzie statku płynącego z Malezji. Z dokumentów wynikało, że w kontenerach znajdują się szklane, puste butelki. Importerem butelek była polska firma z woj. dolnośląskiego. Funkcjonariusze pracowali nad tą sprawą kilka tygodni, co pozwoliło na ustalenie tożsamości organizatora procederu. Przy współpracy z Pomorską Służbą Celną, funkcjonariusze zabezpieczyli w gdańskim porcie kontenery w nielegalnym towarem. Kolejny taki transport z 10,5 mln papierosów został zabezpieczony w gdańskim porcie. Trafił do Polski z Singapuru.

W ubiegłym roku, funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 540 osób związanych z podrabianiem bądź przemytem wyrobów tytoniowych. Zdecydowaną większość stanowią Polacy – 383 osoby. Znaczną rzeszę stanowili obywatele Ukrainy – 123 zatrzymanych i 34 osoby innych narodowości, głównie obywateli państw bloku wschodniego.

2016 rok, okazał się rekordowym pod wieloma względami, rekordowym w walce z nielegalną produkcją i przemytem papierosów. Funkcjonariusze CBŚP zlikwidowali 26 nielegalnych fabryk, 46 wytwórni krajanki tytoniowej, zabezpieczyli 200 mln papierosów i ponad 304 tony tytoniu. Dla porównania w 2015 roku zlikwidowano 9 fabryk, 59 wytwórni krajanki, zabezpieczono 186 mln papierosów i ponad 435 ton tytoniu. Źródło: CBŚP