Członkowie OSP Róża piszą list do burmistrza Hibnera.

Członkowie OSP Róża piszą list do burmistrza Hibnera.IMG_20160222_104336

OSP RÓŻA
Informujemy wszystkich naszych członków oraz mieszkańców naszej miejscowości, iż dnia 1.03.2016r złożyliśmy na ręce Pana Burmistrza Nowego Tomyśla pismo o następującej treści:
„Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Róży, oraz mieszkańcy wsi stanowczo żądają zaprzestania czynności mających na celu zmianę zarządcy obiektu świetlicy wiejskiej wraz z remizą. Postulujemy o pozostawienie funkcjonowania tych obiektów na dotychczas obowiązujących warunkach. Jako mieszkańcy jesteśmy oburzeni Pana działaniami prowadzącymi do pozbawienia nas nieograniczonego dostępu do miejsca które przez wiele pokoleń tworzyliśmy. Niech Pan nie psuje czegoś co bardzo dobrze funkcjonuje i służy wszystkim mieszkańcom naszej miejscowości.”
Pod pismem podpisało się ponad 90% dorosłych mieszkańców naszej Wsi za co serdecznie Wam dziękujemy.