Działania ITD na A2 przeciw nieuczciwym przewoźnikom zza granicy!

W dniach 23-24 listopada 2016 roku inspektorzy z Wielkopolskiego oraz Łódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego prowadzili wspólne kontrole pojazdów przewoźników zagranicznych, poruszających się po autostradzie A2.

W wyniku działań inspektorów z Konina zatrzymany został pojazd należący do ukraińskiego przewoźnika, który wykonywał międzynarodowy transport rzeczy z Ukrainy do Hiszpanii. Podczas kontroli kierowca okazał inspektorom nieprawidłowo wypełnione zezwolenie wymagane przy przewozie międzynarodowym przed wjazdem na terytorium RP. Próba wprowadzenia w błąd polskich służb kontrolnych nie powiodła się, co spowodowało wszczęcie postępowania administracyjnego oraz nałożenie kaucji w wysokości 10.000 zł.

itd kontrola

Inspektorzy z Łodzi i Poznania przeprowadzili łącznie 95 kontroli. W wyniku tych działań wszczęto 12 postępowań administracyjnych na kwotę łącznie 25 900 złotych. Nałożono także 41 mandatów karnych na kwotę 14 650 złotych oraz zatrzymano dowód rejestracyjny jednego z pojazdów.

Działania ukierunkowane na weryfikację legalności transportu rzeczy w ruchu międzynarodowym będą kontynuowane przy współpracy Wojewódzkich Inspektoratów.

Źródło: Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego