Dzień bezpieczeństwa w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu po raz kolejny zorganizowała przedsięwzięcie edukacyjno – prewencyjne pod nazwą „Dzień Bezpieczeństwa”. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu i dotyczyło przeciwdziałania zażywania narkotyków i dopalaczy. Wszystko w ramach projektu „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych”.

19 lutego 2016 r. odbyło się spotkanie, w którym wzięło udział około 80 uczniów Gimnazjum i Technikum. Przedsięwzięcie podzielone zostało na dwie części. W pierwszej części spotkania poruszono problematykę narkotyków i dopalaczy wśród młodzieży. Panel wykładowy poprowadzili eksperci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz Kurator Sądowy Sądu Okręgowego w Poznaniu. Policjanci poprowadzili „lekcję wychowawczą” na temat dopalaczyi narkotyków. Ponadto opowiadali o alternatywach dla tego typu zachowań, np. modzie na życie wolne od uzależnień propagowanej przez program Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”.

W części drugiej – odbyło się ogólne spotkanie podsumowujące przedsięwzięcie połączone z projekcją filmu profilaktycznego.

Łącząc doświadczenie i wiedzę, a także chęć skutecznego wspierania młodzieży w podejmowaniu właściwych wyborów, powstał projekt „Dzień bezpieczeństwa”. Przedsięwzięcie ma na celu przekazanie wiedzy na temat konsekwencji psychologicznych, społecznych i prawnych zażywania środków odurzających. Funkcjonariusze podkreślają również rolę profilaktyki rówieśniczej.
Źródło: wielkopolska.policja.gov.pl – Ewelina Tanaś