Dziś pierwszy dzień wiosny czyli uczniowie na wagarach, a policjanci na patrolach!

Pierwszy dzień wiosny – potocznie nazywany wśród młodzieży „Dniem wagarowicza” jest dla policjantów dniem wzmożonych działań prewencyjnych. W tym dniu młodzież w różny sposób obchodzi nadejście nowej pory roku. W niektórych przypadkach jest to niezgodne z prawem i zasadami zdrowego rozsądku. Aby temu przeciwdziałać na terenie całej Wielkopolski w dniu 21 marca br. zostaną przeprowadzone działania prewencyjne.

Na dzień roku przypada pierwszy dzień wiosny. 21 marca 2017 r. w dniu tym zwanym przez młodzież „Dniem wagarowicza”  odbywa się wiele imprez organizowanych przez szkoły. Jednakże nie wszyscy młodzi ludzie świętują nadejście nowej pory roku zgodnie z prawem i zasadami zdrowego rozsądku. Aby temu przeciwdziałać  21 marca br. na terenie powiatu krotoszyńskiego przeprowadzone zostaną wzmożone działania prewencyjne.

Głównym celem działań będzie eliminacja zakłócenia porządku publicznego i innych naruszeń prawa, w tym sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim. Policjanci zwrócą także szczególna uwagę na spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, a także na zminimalizowanie sytuacji, gdzie młodzież będzie mogła stać się ofiarą lub sprawcą przestępstwa lub wykroczenia.

W trakcie trwania akcji zostaną wzmocnione służby patrolowe, które koncentrować się będą na miejscach zagrożonych wybrykami chuligańskimi. Policjanci będą prowadzić obserwacje miejsc sprzedaży i spożywania alkoholu. Uwagę swoją skupią szczególnie na łamanych przepisach sprzedaży i podawaniu alkoholu osobom niepełnoletnim. Mundurowi skontrolują również  miejsca, w których najczęściej przebywa młodzież. Szczególną kontrolą zostaną objęte okolice szkół, dworce, parki. Prowadzone na tak szeroką skalę działania pozwolą na spokojny i bezpieczny przebieg wiosennego świętowania.