Gniezno – O krok od tragedii… 24-latek bił swoją partnerkę oraz jej malutkie dziecko. Dramat w 4 ścianach trwał ponad rok!

Od roku znosiła ciągłe upokorzenia, groźby i wyzwiska. Ofiarą przemocy domowej była nie tylko ona, ale również małe dziecko. W końcu zdesperowana zdecydowała się powiadomić Policję. 24-letni gnieźnianin, który znęcał się nad domownikami usłyszał zarzut i został tymczasowo aresztowany. Pamiętaj, przemoc domowa jest przestępstwem! Masz prawo bronić się przed osobą, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę.

24-letni gnieźnianin trafił do policyjnej izby zatrzymań chwilę po tym, jak jego partnerka złożyła zawiadomienie o znęcaniu się nad nią i jej córką. Z relacji kobiety wynikało, że dramat w tym związku trwał od roku. Awantury, wyzwiska i groźby były w tym domu codziennością. Mężczyzna szarpał również swoją partnerkę, bił, ciągnął za włosy. Zdarzało się również, że uniemożliwiał im wejście do domu. W czasie awantur niejednokrotnie niszczył dorobek rodziny łamiąc i rozbijając domowe sprzęty. Zdesperowana kobieta zdecydowała się wreszcie na złożenie zawiadomienia o przestępstwie.

Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzuty za fizyczne i psychiczne znęcanie się nad partnerką i małoletnim dzieckiem. Decyzją Sądu Rejonowego w Gnieźnie najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Wcześniej 24-latek notowany był za groźby i uszkodzenie ciała.

Bicie, krzyki, awantury, znęcanie fizyczne i psychiczne – to tajemnica wielu polskich rodzin. „To, co dzieje się w domu powinno w domu pozostać.”, „To sprawa rodzinna.” – w taki właśnie sposób ofiary przestępstw związanych z przemocą w rodzinie tłumaczą często fakt nie informowania Policji o sytuacji, w jakiej się znajdują. Zdarza się, że ukrywane przez wiele lat problemy wychodzą na światło dzienne dopiero wówczas, gdy dochodzi do tragedii.

Polskie prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim za:

znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym● stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny art. 207 kodeksu karnego (k.k.), grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w● zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona – art. 190 k.k. (przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego), stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub● znoszenia określonego stanu – art. 191 k.k, doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem (zgwałcenie) oraz● doprowadzenie w ten sam sposób innej osoby do poddania się innej czynności seksualnej lub wykonania takiej czynności art. 197 k.k. (przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego), UWAGA! Przestępstwo to popełnia również mąż, gwałcąc swoją żonę! uporczywe uchylanie się od wykonania ciążącego z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez●

niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i narażanie jej przez to na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych (uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego) – art. 209 k.k. (przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego, organu opieki społecznej lub właściwej instytucji), kradzież lub kradzież z włamaniem na szkodę osoby najbliższej – art. 278 k.k. i art. 279 k.k. (przestępstwa ścigane na● wniosek pokrzywdzonego), niszczenie, uszkadzanie cudzej rzeczy lub czynienie jej niezdatną do użytku – art. 288 k.k. (przestępstwo ścigane na● wniosek pokrzywdzonego), porzucenie małoletniego poniżej lat 15 albo osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, wbrew● obowiązkowi troszczenia się – art. 210 k.k., uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego poniżej lat 15, albo osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub● fizyczny, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru – art. 211 k.k, doprowadzenie małoletniego poniżej lat 15 do obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej – art. 200● k.k, rozpijanie małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia● takiego napoju – art. 208 k.k.

Źródło: KPP Gniezno