Gostyń – Pechowa sobota – wybuch pieca oraz porażenie prądem

W dniu 8 października br. o godz. 17.26 dyżurny SK KP otrzymał zgłoszenie od dyżurnego pogotowia o wybuchu pieca i poparzonym mężczyźnie w miejscowości Starty Gostyń.

Na miejsce zdarzenia zadysponowano 2 zastępy strażaków z KP PSP Gostyń. Pod wskazanym adresem zastano 2 poszkodowanych mężczyzn. Jeden z nich znajdował się w pomieszczeniu kotłowni z widocznymi obrażeniami pooparzeniowymi, natomiast w sąsiednim pomieszczeniu  znajdował się drugi poszkodowany bez widocznych obrażeń. Obydwaj poszkodowani natychmiast zostali ewakuowani poza obiekt i wspólnie z przybyłym ZRM przystąpiono do udzielania im KPP. W wyniku zdarzenia pierwszy z mężczyzn odniósł bardzo ciężkie i rozległe poparzenia praktycznie całego ciała.Obydwaj poszkodowani po zaopatrzeniu na miejscu zdarzenia zostali zabrani do placówek medycznych w Gostyniu i Poznaniu. Poparzony mężczyzna, pomimo kilkunastogodzinnej walki o jego życie zmarł na oddziale leczenia oparzeń.

Kolejne nietypowe zgłoszenie w tym samym dniu wpłynęło o godz. 20.24. Zgłaszający informował dyżurnego SK KP o zalaniu mieszkania w kamienicy na 1 piętrze gorącą wodą z grzejnika centralnego ogrzewania. Na miejsce zdarzenia w Gostyniu przy ul. Kolejowej zadysponowano 2 zastępy strażaków z JRG, które zastały pod wskazanym adresem zalewane gorącą wodą pod ciśnieniem mieszkanie oraz znajdującego się w nim mężczyznę porażonego prądem. Poszkodowanego przytomnego ewakuowano z mieszkania i udzielono mu KPP do momentu przybycia i przejęcia przez ZRM, który zabrał go do szpitala. Strażacy dokonali skutecznego uszczelnienia uszkodzonego zaworu grzejnika a przybyłe na miejsce pogotowie energetyczne dokonało trwałego odłączenia energii elektrycznej w zalanej części kamienicy. Obiekt przekazano protokolarnie administratorowi.

Tekst: KP PSP w Gostyniu