Grodzisk Wielkopolski – Kolejne „prawka” zabrane za przekroczenie prędkości

Tylko w miniony weekend grodziscy policjanci zatrzymali prawa jazdy dwóm kierowcom za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym. Przypominamy o wprowadzonej nowelizacji przepisów z dnia 18 maja 2015r. Informacje te mają stanowić przestrogę dla innych kierowców, którzy nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego.

W sobotę 7 sierpnia br. w miejscowości Śniaty w gminie Wielichowo dwóch kierowców straciło prawo jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym. Około godziny 11.00 kierujący samochodem marki BMW, 29-letni mieszkaniec powiatu rawickiego, przekroczył prędkość mając na liczniku 122 km/h na obowiązującej dopuszczalnej prędkości do 50 km/h. Niecałą godzinę później kierowca samochodu marki Fiat Ducato, 29- letni mieszkaniec powiatu leszczyńskiego, przekroczył prędkość mając na liczniku 109 km/h przy dopuszczalnej „pięćdziesiątce”. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mundurowi zatrzymali kierującym prawo jazdy na okres trzech miesięcy.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, należy się spodziewać wzmożonych kontroli mających na celu represjonowanie kierujących pojazdami mechanicznymi przekraczających dozwoloną prędkość.

Okres wakacyjny to dla większości wypoczynek i wyjazdy z nim związane. Większa liczba pojazdów na drogach generuje jednak zagrożenia. Najczęstszą przyczyną wypadków jest nadmierna prędkość jazdy połączona z brawurą. Przekraczanie prędkości jest świadomym wyborem. Największy wpływ na zaistnienie wypadku ma czynnik ludzki, a dopiero później infrastruktura drogowa i warunki drogowe.

DLA PRZYPOMNIENIA:
W maju 2015r. wprowadzono przepisy przewidujące nowe przypadki obligatoryjnego zatrzymania prawa jazdy w przypadku:
– kierowania pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym,
– przewożenia pasażerów w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym pojazdu (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji.

Prawo jazdy jest zatrzymywane od razu, w trakcie kontroli drogowej.

Warto pamiętać, że jeśli osoba będzie kierowała pojazdem pomimo wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu prawa jazdy, okres administracyjnego zatrzymania prawa jazdy zostanie wydłużony do 6 miesięcy. W dalszym toku postępowania starosta wydaje w stosunku do tych osób decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, co z jednej strony oznacza konieczność wyrobienia prawa jazdy od podstaw, a z drugiej, że dalsze lekceważenie będzie stanowiło przestępstwo z art. 180a Kodeksu karnego.