Inspekcja Transportu Drogowego skontrolowała „gimbusy” oraz ciężarówki na drogach powiatu Powiat Czarnkowsko-Trzcianeckiego! Efekt…

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie wraz z inspektorami Inspektoratu Transportu Drogowego oraz pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej prowadzili wspólne działania. Dotyczyły one kontroli pojazdów ciężarowych oraz autokarów przewożących dzieci.

Podczas wczorajszych działań policjanci zwracali szczególną uwagę na przekraczanie dopuszczalnej masy pojazdów ciężarowych, sposób przewozu żywych zwierząt oraz stan techniczny autokarów przewożących dzieci do szkół.W efekcie, mundurowi ujawnili kilkanaście wykroczeń. Na skutek wykrytych nieprawidłowości zatrzymano 8 dowodów rejestracyjnych.

itd zwierzęta

Na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego działania policjantów i inspektorów transportu drogowego prowadzone są systematycznie. Do wczorajszej akcji przyłączyły się również pracownice Inspekcji Weterynaryjnej. Sprawdzały one przede wszystkim to w jakich warunkach przewożone są zwierzęta i czy pojazdy, w których są transportowane przystosowane są do takich zadań.

itd kontrola

Wspólne działania Policji z ITD oraz Inspekcją Weterynaryjną będą prowadzone cyklicznie.

Źródło: KPP Czarnków