Kalisz – Podsumowanie i plany na rocznej naradzie

Po raz kolejny w gościnnych murach Auli Collegium Novum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu odbyła się narada roczna kaliskiej policji. Podczas spotkania omówiono wyniki osiągnięte przez jednostkę w 2015 roku. W odprawie uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Tomasz Trawiński. Wśród zaproszonych gości obecni byli Prezydent Miasta Kalisza Grzegorz Sapiński, Wicestarosta Kaliski Jan Kłysz oraz szefowa Prokuratury Rejonowej w Kaliszu Elżbieta Fingas-Waliszewska.

Naradę roczną rozpoczął Komendant Miejski Policji w Kaliszu mł. insp. Mirosław Ścisły, który przywitał przybyłych gości oraz złożył gratulacje insp. Tomaszowi Trawińskiemu z okazji objęcia stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Do życzeń przyłączyli się również zaproszeni goście: Prezydent Miasta Kalisza Grzegorz Sapiński, Wicestarosta Kaliski Jan Kłysz oraz szefowa Prokuratury Rejonowej w Kaliszu Elżbieta Fingas-Waliszewska.

Następnie mł. insp. Mirosław Ścisły, na podstawie przygotowanej prezentacji multimedialnej, omówił efektywność działań podległych funkcjonariuszy w 2015 roku oraz przedstawił priorytetowe przedsięwzięcia, jakie były realizowane przez policjantów w minionym roku.

Jednym z elementów odprawy była ocena stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu kaliskiego za 2015 rok. Komendant zaprezentował także wyniki pracy pionu kryminalnego. Jego wystąpienie poparte było między innymi prezentacją największych spraw zrealizowanych w 2015 roku. Szef kaliskiej jednostki podkreślił, że uzyskanie tak dobrych wyników było możliwe dzięki zaangażowaniu społecznemu oraz dobrej współpracy z innymi instytucjami w procesie zapobiegania przestępstwom oraz ich wykrywaniu.

Mł. insp. Mirosław Ścisły przedstawił również liczne działania podejmowane przez kaliską jednostkę m.in. w zakresie profilaktyki społecznej. Przybliżył również kwestię współpracy z innymi służbami i instytucjami tj.: Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej. Podkreślił rolę debat społecznych, jako bezpośrednią formę kontaktu z lokalną społecznością, co pozwala zdefiniować bieżące problemy i potrzeby mieszkańców.

Zadania stawiane przez kaliską komendą w bieżącym roku to większa efektywność w walce z przestępczością pospolitą, a przede wszystkim kradzieżami i włamaniami. Kolejne priorytety to utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa imprez masowych oraz aktywna współpraca z samorządami, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną.

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Tomasz Trawiński podsumowując spotkanie podziękował wszystkim służbom i instytucjom współpracującym z Policją oraz funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za duże zaangażowanie i wysiłek, jaki włożyli w pracę w 2015 roku. Określając zadania na 2016 rok, szef wielkopolskiej Policji wymienił m.in. konsekwentne realizowanie priorytetów KGP – są to przede wszystkim: wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach, skuteczna walka z przestępczością gospodarczą oraz tworzenie map zagrożeń.

Źródło: wielkopolska.policja.gov.pl – KPP Kalisz / Anna Jaworska-Wojnicz