Kalisz – „Seniorze nie daj się oszukać!”

Ruszyła akcja prewencyjno-informacyjna Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu pod hasłem „Seniorze nie daj się oszukać!”. W ramach kampanii kaliscy funkcjonariusze przygotowali specjalny plakat oraz ulotkę. Chcemy w ten sposób uzmysłowić seniorom, że nie każda osoba, która do nich zadzwoni ma uczciwe zamiary. Plakaty pojawiły się już w autobusach Kaliskich Linii Autobusowych oraz PKS-Kalisz, której pracownicy włączyli się w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa osób starszych.

Coraz częściej seniorzy mają świadomość i wiedzą jak prawidłowo zareagować w sytuacji, gdy zadzwoni ktoś „z rodziny” i poprosi o nagłą pomoc finansową. Niestety od początku roku zdarzyło się już kilka przypadków oszustw na szkodę starszych mieszkańców Kalisza. Z informacji zebranych przez policjantów wynika, że sumy które seniorzy przekazują przestępcom są niebagatelne. Często przekraczają kwotę 20 tysięcy złotych.

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, aby dotrzeć do szerszego grona odbiorców przygotowali specjalny plakat z hasłem kampanii „Seniorze nie daj się oszukać!”. Zarówno zdjęcia jak i zamieszczone na plakacie sentencje mają uświadomić odbiorcy, że nie powinien bezgranicznie ufać obcym. Przestępcy, aby wyłudzić pieniądze mogą podszywać się zarówno pod członków rodziny jaki i przedstawicieli różnych instytucji. Stosując zasadę ograniczonego zaufania w kontaktach z nieznajomymi możemy uchronić siebie przed utratą zbieranych nierzadko latami oszczędności.

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu nawiązali współpracę z największą firmą świadczącą usługi komunikacji miejskiej w regionie. Głównym celem było dotarcie z informacjami prewencyjnymi dotyczącymi oszustw na szkodę seniorów do jak najszerszego grona osób również starszych, które nie zawsze korzystają np. z Internetu. Akcja została zainaugurowana w pierwszy weekend marca poprzez wywieszenie plakatów w autobusach KLA oraz PKS-Kalisz.

Już wkrótce afisze i ulotki z hasłem akcji będą pojawiać się sukcesywnie w innych miejscach na terenie miasta i powiatu.

Źródło: KPP Kalisz / Anna Jaworska-Wojnicz