Kolejni ochotnicy szkolą się na „Terytorialsów”

Pięćdziesięciu ochotników rozpoczęło 16-dniowe szkolenie podstawowe, po którym będą mogli pełnić służbę w 6. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Wcielenie odbyło się na terenie 62. Batalionu Lekkiej Piechoty w Radomiu.

 

Kolejni ochotnicy szkolą się na „Terytorialsów”

Szkolenie podstawowe trwa szesnaście dni, podczas których ochotnicy zdobywają zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne umiejętności takie jak posługiwanie się bronią, zasady zachowania na polu walki  terenoznawstwo czy udzielanie pierwszej pomocy. Szkolenie odbywa się w trybie ciągłym prowadzonym zgodnie z programem „Szkolenia podstawowego Wojska Obrony Terytorialnej”. To szesnaście dni intensywnej nauki, poznawania specyfiki służby wojskowej, a niejednokrotnie walki z samym sobą, słabościami i wadami.

– Nabór do 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej został przeprowadzony przy zachowaniu reżimu sanitarnego i wszelkich środków bezpieczeństwa, wynikających z obowiązujących obostrzeń – zapewnia ppłk Łukasz Baranowski, dowódca 62. Batalionu Lekkiej Piechoty w Radomiu.

Kolejni ochotnicy szkolą się na „Terytorialsów”

Wcielenie 50 ochotników odbyło się w sobotę, 28 listopada na terenie jednostki wojskowej na radomskim Sadkowie. Kandydaci na początek zostali poddani badaniom na obecność COVID-19, następnie dopełniali formalności ewidencyjne, pobrali umundurowanie, sprzęt i wyposażenie wojskowe. Każdy z ochotników musiał również przejść test sprawności fizycznej, na który składały się pompki, skłony oraz marszobieg na dystansie 3 km.

Szkolenie podstawowe kończy się przysięgą wojskową. Po niej nowo zaprzysiężeni Terytorialsi będą kontynuować służbę we wszystkich pododdziałach 6 MBOT.

Kolejni ochotnicy szkolą się na „Terytorialsów”

– Szesnastodniowe ćwiczenia są przepustką do dalszego szkolenia Terytorialsów. Po ich zakończeniu żołnierze WOT rozpoczną trzyletni cykl szkoleń rotacyjnych, prowadzonych najczęściej w systemie weekendowym. Dodatkowo raz w roku każdy żołnierz OT będzie brał udział w poligonowych szkoleniach zintegrowanych. W ciągu trzech lat żołnierze OT będą szkolić się minimum 124 dni, po 12 godzin dziennie – wyjaśnia ppłk Łukasz Baranowski.

Kolejni ochotnicy szkolą się na „Terytorialsów”

W listopadowym wcieleniu w Radomiu udział wzięło 10 kobiet. Wśród nich Paulina Moskwa. – Od zawsze interesowało mnie wojsko, chciałam iść na studia wojskowe, więc to dobry sprawdzian umiejętności. Nie mam obaw. Wiem, co mnie czeka i jestem na to przygotowana – przekonuje ochotniczka.

Wśród kandydatów znalazł się również Piotr Karczewski. – Należę do Ochotniczej Straży Pożarnej w małej miejscowości w okolicy Radomia. Mam również dokumenty kwalifikowanej pierwszej pomocy, stąd też decyzja, by wstąpić do 6 Mazowieckiej Brygady OT – mówi kandydat i dodaje: – Dla mnie bardzo ważne jest niesienie pomocy wszystkim potrzebującym.

To ważne zwłaszcza teraz, kiedy żołnierze WOT działają na froncie walki z pandemią. – W szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą wstąpić zarówno rezerwiści, jak również osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej. Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy,

Kolejni ochotnicy szkolą się na „Terytorialsów”

Terytorialsi mają możliwość pogodzenia służby ojczyźnie z życiem rodzinnym i zawodowym – dodaje ppłk Łukasz Baranowski, dowódca 62 Batalionu Lekkiej Piechoty w Radomiu. – Cieszę się, że ochotnicy tak licznie wstępują w nasze szeregi zwłaszcza w obecnej sytuacji, kiedy aktywnie uczestniczymy w pomaganiu lokalnej społeczności w zakresie walki z pandemią COVID-19.

Kolejni ochotnicy szkolą się na „Terytorialsów”

Przysięga wojskowa odbędzie się w sobotę, 12 grudnia.