Ku przestrodze! Zielona strzałka, to nie zielone światło! Możesz dostać nawet 350zł mandatu!

20 i 21 lutego br. funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu przeprowadzili na terenie miasta wzmożone kontrole kierujących, którzy nie stosują się do sygnalizacji świetlnej. W trakcie prowadzonych czynności policjanci nałożyli 57 mandatów karnych na kierowców niestosujących się do sygnalizatora S-2, ze strzałką kierunkową do skrętu w prawo.
Należy pamiętać, że zielona strzałka nie jest zielonym światłem. Oznacza warunkowy  wjazd za sygnalizator po ustąpieniu pierwszeństwa wszystkim  uczestnikom ruchu.  Obowiązkiem kierującego pojazdem, gdy nadawana jest zielona strzałka, jest zatrzymanie się przed sygnalizatorem. Kontynuacja jazdy  możliwa jest dopiero wówczas, gdy kierowca upewni się, że jego manewr nie stworzy zagrożenia dla innych uczestników ruchu.  W szczególności chodzi o pieszych, dla których w tym momencie nadawany jest sygnał zielony oraz o pojazdy poruszające się po prostopadłej drodze, również zgodnie z zielonym sygnałem.
Niestosowanie się do obowiązku zatrzymania przed sygnalizatorem ze strzałką kierunkową do jazdy w prawo może skutkować mandatem karnym w wysokości 100 zł. i jednym punktem karnym. Natomiast nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu przy nadawanej zielonej strzałce grzywną w wysokości 350 zł. i 10 punktami karnymi, a w szczególnie niebezpiecznych sytuacjach zatrzymaniem prawa jazdy i skierowaniem wniosku  o ukaranie do Sądu. Źródło: Policja Poznań