KWP – Porozumienie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu wraz z Dyrektorem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu popisali porozumienie o współpracy. Działalność obu instytucji zakłada wspólne przedsięwzięcia profilaktyczne i szkoleniowe.

Nadinsp. Piotr Mąka Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu wraz z Dyrektorem RCKiK lek. med. Krzysztofem Olbromskim podpisali porozumienie o współpracy obu instytucji.

Wspólna działalność zakłada realizację przedsięwzięć polegających na propagowaniu idei honorowego krwiodawstwa oraz dawstwa szpiku, przede wszystkim wśród policjantów i pracowników Policji.

Policjanci i pracownicy RCKiK będą wspólnie organizować oraz pomagać sobie wzajemnie w przedsięwzięciach profilaktycznych i szkoleniowych, mających na celu wzrost świadomości społeczeństwa w kwestiach krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Najbliższa wspólna inicjatywa zorganizowana zostanie już 20 listopada br. Na Placu Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się zbiórka krwi organizowana przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, którzy należą do Policyjnego Klubu Krwiodawstwa „Policyjni KREWniacy”. Wielu jego członków odznaczonych zostało orderem „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Klub liczy ponad 300 osób i przez kilkanaście miesięcy działaności klubu, jego członkowie oddali łącznie kilkaset litrów krwi.

Podpisane porozumienie jeszcze bardziej wzmocni działalność policyjnego klubu. Pozwoli to na większe rozpowszechnianie idei oddawania krwi i szpiku przez policjantów oraz pracowników Policji.

Źródło: http://wielkopolska.policja.gov.pl/