Leszno – już jest nowoczesna strzelnica do dyspozycji policjantów

Leszczyńska Policja posiada nowoczesną strzelnicę krytą. Swoje umiejętności strzeleckie będzie na niej doskonaliło ponad 200 policjantów z Leszna i sąsiednich jednostek. Budowa obiektu kosztowała prawie 6 mln zł i została sfinans308-254850308-254840

dav
dav
dav
dav

owana z programu modernizacyjnego Policji oraz dzięki wsparciu Urzędu Miasta Leszna.

 

Nowoczesna, kryta, posiadająca cztery tory strzeleckie o długości 25 metrów każdy. Z możliwością strzelań dynamicznych po zmierzchu i w mgle. Można na niej strzelać z broni krótkiej i strzelb gładkolufowych. Taka jest nowo otwarta strzelnica Komendy Miejskiej Policji w Lesznie mieszcząca się przy ul. 17 stycznia 8 w Lesznie. W jej budynku znajduje się salka dydaktyczna, magazyn broni, pomieszczenie dla ratownika medycznego oraz siłownia, a także sala do ćwiczenia taktyki i techniki interwencji. Pomieszczenia są klimatyzowane, a strzelnica wyposażona w profesjonalną wentylację.

19 lipca br.  podczas obchodów 100. rocznicy Powołania Policji Państwowej dokonano uroczystego otwarcia nowo wybudowanej strzelnicy oraz odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi strzelnicy komisarzowi Kazimierzowi Wiśniewskiemu – Komendantowi Powiatowemu Policji Państwowej w Lesznie. Aktu tego dokonali Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Konrad Chmielewski, Komendant Miejski Policji w Lesznie insp. Krzysztof Nowak oraz Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak.

Policjanci Komendy Miejskiej  Policji w Lesznie od lat swoje umiejętności strzeleckie doskonalili na Strzelnicy Bractwa Kurkowego znajdującej się w Rydzynie, oddalonej  o około 10 km od Leszna. 20 lutego 2018 roku w Komedzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu została podpisana umowa na modernizację Komendy Miejskiej Policji w Lesznie i budowę strzelnicy krytej. W imieniu inwestora podpisał ją Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Konrad Chmielewski, natomiast wykonawcę –  Dudkowiak Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. J. Z siedzibą w Lesznie reprezentował Piotr Urbanowski.

Kilka dni później oddano firmie Dudkowiak teren pod budowę. W pierwszej kolejności należało przygotować plac, na którym miała powstać strzelnica, bo w miejscu tym do tej pory znajdowały się budynki gospodarcze. Po wykonaniu prac rozbiórkowych jednocześnie rozpoczęła się budowa strzelnicy oraz prace remontowe drugiego piętra budynku głównego Komendy Miejskiej Policji w Lesznie przy ul. 17 stycznia 8  oraz z czasem ocieplenie ścian i stropodachu w budynku komendy przy ul. ks. T. Korcza 3.

Wyposażenie strzelnicy oraz prace związane z jej technologią zrealizowała firma Optimum – Tymiński i S-ka Sp. J. Wspomniane prace trwały blisko 15 miesięcy. Z dniem 15 maja 2019 roku zakończono zadanie inwestycyjne zrealizowane w ramach programu modernizacyjnego Policji w Wielkopolsce. Całkowity jego koszt to ponad 5,8 miliona złotych, z czego kwotę ponad 300 tysięcy złotych na ten cel przekazał Urząd Miasta Leszna.