LIST GOŃCZY ZA ARKADIUSZEM ŁAKATOSZEM PS. HOSS! UDOSTĘPNIJ!!!

Do czwartku jeszcze był Arkadiuszem Ł., a w piątek za Hossem wystawiono za list gończy dlatego znamy już jego pełne personalia. Arkadiusz Łakatosz przez polskie służby uznawany jest za twórcę oszustw metodą na wnuczka. Przez 1,5 roku ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Zarzucono mu popełnienie 4 oszustw na wnuczka w Polsce na kwotę 1,4 mln złotych, a także poza granicami naszego kraju na kwotę 1,5 mln złotych. Po zatrzymaniu Sąd w Warszawie  wypuścił go za kaucją, a jako środek zapobiegawczy zastosował dozór policyjny. Jednak na komisariacie w Poznaniu zameldował się tylko raz i zniknął!

Prokuratura Okręgowa w Warszawie 17 lutego br. wydała postanowienie o poszukiwaniu listem gończym podejrzanego Arkadiusza Łakatosza pseudonim Hoss. Na podstawie tego dokumentu 49-letni mężczyzna, w ostatnim czasie przebywający na terenie Poznania, jest poszukiwany przez Policję w całym kraju.

Mężczyzna, co do którego Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy, jest podejrzany o dokonanie przestępstw z art. 286 kodeksu karnego (oszustwa).

Zgodnie z treścią wydanego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie listu gończego – informacje o podejrzanym, w tym nazwisko oraz jego wizerunek – podaje się do publicznej wiadomości.

308-156005_mZgodnie z treścią listu gończego wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego do zawiadomienia o tym najbliższej jednostki Policji lub prokuratora (art. 280 par.1 pkt. 4 kpk).

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie jemu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239 par. 1 kk)

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 par. 2 kpk).

Przypomnijmy też, że prokuratura chce postawić zarzut niedopełnienia obowiązków sędziemu, który nie zastosował wobec Hossa tymczasowego aresztu, tylko wypuścił go za kaucją!