MegaMisja w województwie wielkopolskim – zgłoszenia do bezpłatnego programu Fundacji Orange

Tylko do 29 kwietnia szkoły z województwa wielkopolskiego mogą zgłaszać się do MegaMisji – bezpłatnego programu Fundacji OrangeMegaMisja to program edukacyjny, który wpiera rozwój kompetencji społecznych i cyfrowych uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Do tej pory w inicjatywie udział wzięło ponad 44 tys. dzieci z blisko 2 tys. szkół z całej Polski. Już 176 szkół z woj. wielkopolskiego jest w programie MegaMisja, a kolejne mogą dołączyć już teraz. Dzieci podczas zajęć uczą się, jak dbać o higienę cyfrową, bezpieczeństwo w sieci oraz ochronę przed szkodliwymi zjawiskami. Placówki mogą zgłaszać się do MegaMisji do 29 kwietnia, a zajęcia rozpoczną się we wrześniu.

Środowisko cyfrowe jest ważną częścią życia młodych ludzi. Warto więc wspierać dzieci w taki sposób, aby czerpały z cyfrowego świata to, co dobre i wartościowe oraz potrafiły radzić sobie z wyzwaniami, jakie je spotkają. W tym zadaniu pomóc może rozwójMegaMocyczyli kompetencji społecznych i emocjonalnych –takich jak:umiejętność współpracy, komunikacji, rozumienia emocji swoich i innych, krytycznego myślenia, czy kulturalnej dyskusji. Pomogą one przygotować dziecido pierwszych kroków w świecie pełnym ekranów.

Przygotowanie młodszych dzieci, by potrafiły dbać o siebie w przestrzeni cyfrowej, jest ważnym zadaniem dla dorosłych – mówi Małgorzata Kowalewska, członkini zarządu ds. programowych Fundacji Orange. W radzeniu sobie z zagrożeniami takimi jak uzależnienie od ekranów, hejt, patotreści, deepfaki, grooming czy cyberprzemoc, potrzebują przede wszystkim odpowiednich kompetencji społecznych i emocjonalnych – dodaje.Program MegaMisja, kierowany jest dla klas 1–3 szkoły podstawowej, wpisuje się w podstawę programową. Nauczycielki i nauczyciele otrzymują od Fundacji Orange scenariusze zajęć, które prowadzą ich przez zajęcia krok po kroku oraz podpowiadają metody pracy, ułatwiające integrację klasy. Program realizowany jest z powodzeniem w miastach i wsiach, w placówkach dużych i małych.

Bardzo przydatna dla moich uczniów była praca w zespole. Pozwoliła ona na doskonalenie umiejętności współpracy i komunikacji. W trakcie MegaMisji zaobserwowałam również wzrost motywacji do nauki oraz rozwój pewności siebie w rozwiązywaniu problemów. Uważam, że moi uczniowie zdobyli przez to praktyczne zdolności, które będą przydatne zarówno w dalszej edukacji, jak i w przyszłej karierze zawodowej – przekonuje Katarzyna Gomulska, Szkoła Podstawowa im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Dębem Wielkim.

MegaMisja tłumaczy ważne tematy poprzez zabawę i aktywności dostosowane do wieku dzieci. Podczas 10 miesięcznego cyklu zajęć, dzieci przeżywają kolejne przygody z animowanymi bohaterami – Julką, Kubą i niesfornym Psotnikiem. Dzięki temu o ważnych zasadach i postawach uczą się w ruchu, podczas dyskusji i prezentując swoje zdanie – praktycznie bez użycia ekranów. Każda szkoła w programie otrzymuje także nagrody – pomoce szkolne i edukacyjne. Placówki nie ponoszą żadnych kosztów w związku z realizacją inicjatywy.

Jak zgłosić się do programu?Aby zacząć od września szkolną przygodę z MegaMisją, należy do 29 kwietnia do godziny 15:00 wypełnić formularz online i dołączyć do niego pracę zgłoszeniową–krótkie nagranie video, w którym przedstawiciel szkoły opowie o swojej motywacji do udziału w programie. Szczegóły dotyczące zgłoszenia znajdują się na stronie: www.fundacja.orange.pl/megamisja. Informacji udziela również dedykowana infolinia: 794 593 246 czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9-17.Kontakt dla mediówMagda Mierzwińska, Fundacja Orangee-mail: magda.mierzwinska@orange.com, tel. +48 512 356 297

Fundacja Orange wspiera dzieci i młodzież, aby w sposób świadomy i odpowiedzialny funkcjonowały w środowisku społeczno-cyfrowym. Tworzy przyjazne warunki do ich rozwoju i edukacji. Pomaga kształtować zdrowe nawyki cyfrowe, poznawać podstawy bezpieczeństwa w sieci, a także dba o prawa i podmiotowość dzieci w świecie pełnym ekranów. Wspiera nauczycieli i nauczycielki w rozwoju. Angażuje pracowników_czki Orange do udziału w wolontariacie. Jej inicjatywy są oparte na wynikach badań i konsultacjach eksperckich. Założona w 2005 roku do realizacji celów zgodnych ze strategią społecznej odpowiedzialności Orange Polska. www.fundacja.orange.pl