Tylko co piąta firma w Polsce liczy na poprawę koniunktury w przyszłości

Niemal połowa MŚP jest zadowolona ze swojej kondycji, ale tylko co piąta firma liczy na poprawę koniunktury w przyszłości. Z pierwszej edycji raportu „BZ WBK Monitor: MŚP teraz i w przyszłości” przygotowanego przez TNS Polska na zlecenie Banku Zachodniego WBK wynika, że 43 proc. przedstawicieli firm ocenia kondycję swojego przedsiębiorstwa dobrze lub bardzo dobrze, 38 proc. średnio, a tylko 17 proc. źle.

Najgorsze nastroje panują w mikrofirmach, wśród których 20 proc. wskazuje, że sytuacja firmy jest zła lub bardzo zła, podczas gdy w małych i średnich podmiotach ten odsetek jest ponad dwukrotnie niższy i wynosi odpowiednio 8 i 6 proc. Mniej optymistyczne niż ocena sytuacji bieżącej są prognozy na przyszłość. Choć połowa przedstawicieli MŚP oczekuje, że sytuacja w ich branży będzie stabilna, już tylko co piąty liczy na poprawę, podobnie co piąty boi się jej pogorszenia.

BZ WBK Monitor MŚP_Infografika
Raport „BZ WBK Monitor: MŚP teraz i w przyszłości” wyraźnie wskazuje, że przedsiębiorcy odczuwają dobre wskaźniki makroekonomiczne, takie jak większy popyt krajowy czy eksport towarów i mają pozytywne podejście przedsiębiorców do oceny sytuacji własnej firmy. Lepsze nastroje panują w firmach średnich i małych, nieco słabsze w mikropodmiotach. 53 proc. przedstawicieli firm zatrudniających od 50 do 249 pracowników oraz 56 proc. zatrudniających od 10 do 49 osób uważa, że ich obecna sytuacja jest bardzo dobra lub dobra. W najmniejszych firmach ten odsetek wynosi nieco mniej, bo 44 proc. Dodatkowo, w mikrofirmach co piąty przedsiębiorca ocenia swoją sytuację jako złą lub bardzo złą, podczas gdy w firmach zatrudniających co najmniej 10 pracowników ten odsetek nie przekracza 8 proc.
Konkurencja psuje nastroje przedsiębiorców
Przedsiębiorcy zapytani o czynniki pozytywnie wpływające na ich własną ocenę sytuacji firmy wskazywali na pierwszym miejscu płynność finansową, na drugim liczbę klientów, a na trzecim sytuację na rynku. Natomiast działania konkurencji są główną przyczyną gorszej oceny funkcjonowania firmy. – Przedsiębiorcy nie narzekają na własną sytuację ani koniunkturę. Sen z powiek spędza im za to konkurencja. Warto jednak pamiętać, że chęć jej wyprzedzenia może stanowić najlepszy motor do działania i podnoszenia wartości własnego biznesu. Z jednej strony, firmy mogą to uzyskać poprzez wprowadzenie do firmy innowacyjności rozumianej m.in. jako wejście do świata online czy zainwestowanie w nowoczesny park technologiczny. Z drugiej zaś, większą szansę na rozwój i wyróżnienie się na rynku daje otwarcie się na rynki międzynarodowe, czyli eksport własnych produktów lub prowadzenie działalności na terenie atrakcyjnych rynków zagranicznych – mówi Adrian Kaczmarek, Dyrektor Departamentu Dynamizacji Rozwoju Klientów MŚP w Banku Zachodnim WBK.

MŚP patrzą w przyszłość bez specjalnego optymizmu
Ponad połowa przedstawicieli sektora MŚP (53 proc.) oczekuje stabilnej koniunktury rynkowej. Jej poprawy lub pogorszenia spodziewa się taki sam odsetek przedsiębiorców – 20 proc. Z największym optymizmem w przyszłość patrzą średnie firmy, wśród których więcej niż co czwarta liczy na poprawę sytuacji rynkowej. Mniejsze nadzieje na lepszą przyszłość mają małe podmioty zatrudniające od 10 do 49 pracowników – tylko niemal co piąty uważa, że będzie lepiej. Firmy pozytywnie oceniające przyszłą koniunkturę wskazują, że to skutek działania w dobrze prosperującej branży oraz dużej liczby klientów i zamówień. Natomiast podmioty obawiające się przyszłości jako powód takiego stanu wymieniają przede wszystkim działania konkurencji.
– Żeby się rozwijać przedsiębiorcy potrzebują dwóch rzeczy – inspiracji do pokonywania przeciwności i wykorzystywania szans oraz konkretnych narzędzi, które pozwolą im realizować, często odważne, plany. O ten pierwszy element, czyli inspirację, najłatwiej, kiedy na rynku panuje optymizm, a właśnie z takimi warunkami mamy do czynienia teraz. Do tego jednak konieczne są odpowiednie narzędzia. Te przedsiębiorcy znajdą m.in. na naszej platformie Firmowe Ewolucje, gdzie na bieżąco pokazujemy jak wykorzystać dostępne na rynku rozwiązania, by np. rozwinąć swoją działalność za granicą czy odnaleźć się w wirtualnym świecie – podkreśla Adrian Kaczmarek z Banku Zachodniego WBK.
Według samych przedsiębiorców, najważniejsze czynniki, które pozwoliłyby im rozwinąć skrzydła w przyszłości to: wzrost obrotów (24 proc. odpowiedzi), zmiana przepisów (12 proc.), dodatkowe fundusze (11 proc.) oraz niższe podatki (10 proc.).
Metodologia badania:
Badanie „BZ WBK Monitor: MŚP teraz i w przyszłości” zostało przygotowane i opracowane przez TNS Polska na zlecenie Banku Zachodniego WBK na próbie 200 przedsiębiorstw. Przedmioty badane zostały dobrane zgodnie ze strukturą firm w Polsce (jednak na potrzeby badania uwzględniono więcej firm powyżej 10 pracowników niż wynikałoby to ze struktury populacji, aby zwiększyć dokładność wnioskowania dla tych firm). Badanie zostało przeprowadzone w kwietniu 2016 roku.