Nieudolny kurator z Pruszkowa Wojciech Stanaszek od 2 lat nie potrafi odnaleźć 6-letniej dziś dziewczynki! I drwi z matki!

Czy Prezes Sądu Rejonowego w Pruszkowie Łukasz Kluska odsunie od sprawy odzyskiwania córki Urszuli Wieliczko dziwnie nieskutecznego kuratora Wojciecha Stanaszka? Dlaczego nie potrafi dotrzeć do dziecka, skoro ukrywający je ojciec mający ograniczone prawa rodzicielskie, trzy razy w tygodniu stawiał się na Komisariacie Policji w Piastowie?!

źRÓDŁO:PATRIOT24.NET