Nocne kontrole Inspekcji Transportu Drogowego na autostradzie A2! Skontrolowano 317 kierowców, wszczęto 17 postępowań wobec nieuczciwych przewoźników

Nocna akcja wielkopolskich inspektorów transportu drogowego przyniosła spodziewane i pozytywne rezultaty dla poprawy bezpieczeństwa na drogach. Z 15 na 16 kwietnia 2018 roku na autostradzie A2 skontrolowano 317 kierowców ciężarówek, a w 17 przypadkach wszczęto postępowania wobec nieuczciwych przewoźników stosujących manipulacje w urządzenia rejestrujące.

Wprawdzie Europejski Dzień Kontroli Prędkości Na Drogach wyznaczony został na 16 kwietnia, ale inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego (WITD) w Poznaniu mieli inne zadania i swoje kontrole rozpoczęli już dnia poprzedniego. Nie mniej ważne, bo dotyczące trzeźwości kierowców i ukierunkowane na wykrywanie stosowanych nielegalnie w pojazdach urządzeń zakłócających pracę tachografu.

Inspektorzy podjęli działania nocne na autostradzie A2 w kierunku Świecka przy punktach poboru opłat i miejscach postojowych w Gołuskach, Nagradowicach, Kunach, Żdżarach i na drodze krajowej nr 92 na odcinku Poznań – Września. W sumie 19 inspektorów WITD z Poznania, Leszna, Gniezna, Konina i Kalisza, 2 inspektorów BEPO z Delegatury Wielkopolskiej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego i 3 funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Na szczęście dla użytkowników dróg żaden z 317 skontrolowanych kierowców polskich i zagranicznych nie był nietrzeźwy ani pijany. Niestety aż w 17 przypadkach wszczęto postępowania administracyjne na łączną kwotę 79.700 złotych wobec przewoźników, których pojazdy miały zamontowane urządzenia zakłócające pracę tachografu. Głównie magnesy. Było też kilka przypadków jazdy na cudzą kartę kierowcy lub w ogóle bez używania własnej karty. Za manipulacje 15 kierowców otrzymało mandaty karne w sumie na 27.650 złotych.

Kolejne akcje nocne wielkopolskich inspektorów będą kontynuowane. Źródło: WITD Poznań