Nowy Tomyśl – Czy gmina dołoży ze swojej kasy do inwestycji w Szpital?

W dniu dzisiejszym (14.11.2016r.) o godzinie 15:00 odbyła się druga część Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu.

Najważniejszym tematem, o którym dyskutują radni jest wsparcie finansowe dla głównej przyszłorocznej inwestycji powiatu – doposażenie i podniesienie standardów nowotomyskiego szpitala. Według planów ma powstać m.in. nowa sala operacyjna.

komisja nt

Burmistrz Włodzimierz Hibner poinformował, że w dniu dzisiejszym spotkał się ze Starostą Ireneuszem Kozeckim, z którym odbył na ten temat bardzo konkretną rozmowę. Padła propozycja by kwota wsparcia przeznaczona przez gminę była „refinansowa” wsparciem powiatu do przyszłych inwestycji gminy.

– Sytuacja szpitala, jest trudna. Większość szpitali nie jest rentownych.  Albo będziemy mieli szpital w Nowym Tomyślu albo nie, dlatego jest potrzebne wsparcie – mówi Zbigniew Markowski. – Nowy Tomyśl z racji tego, że najwięcej mieszkańców gminy korzysta z naszego szpitala. Ja sobie nie wyobrażam, by szpital, który powstał tak wielkim kosztem teraz został zamknięty. To jest najważniejsza decyzja na ten moment – dodaje.

Radni wraz z Burmistrzem deklarują pomoc nowotomyskiemu starostwu w tej wielomilionowej inwestycji, jednakże nie deklarują jeszcze kwoty wsparcia. W oficjalnym piśmie Starostwo poprosiło o 2,5 mln zł wsparcia z przeznaczeniem na nowotomyski szpital.

Ostateczna decyzja o ewentualnym dofinansowaniu projektu powiatu przez gminę zapadnie do końca tego tygodnia.