Nowy Tomyśl – Czy nasza gmina zadłuży się na 900 tys., przekaże 200tys. na przedszkole w Zbąszyniu i podniesie podatki?

W dniu dzisiejszym, 26 września 2016 o godz. 14.00 w Nowotomyskim Ośrodku Kultury,  odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej, a oto najważniejsze zaplanowane punkty obrad:

a) zmiany uchwały nr XVI/131/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016;

b) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Zbąszyń – „Udziela się Gminie Zbąszyń pomocy finansowej w kwocie 200 000,00 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. ”Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyprostyni”, realizowanego przez jednostkę organizacyjną Gminy Zbąszyń – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyprostyni. Dotacja celowa w kwocie 200 000,00 zł zostanie zapewniona w budżecie Gminy Nowy Tomyśl na 2016 r.”

c) zaciągnięcia przez Gminę Nowy Tomyśl pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pod nazwą: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Boruja Kościelna” – „Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 900.000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Boruja Kościelna”.

d) zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody;

e) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Nowy Tomyśl na 2017 rok;

f) wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nowy Tomyśl na rok 2017;

g) wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Nowy Tomyśl na 2017 rok;

Tradycyjnie, dzięki NFNT na portalu naszaWielkopolska.pl, będą mogli Państwo śledzić na żywo XXV sesję Rady Miejskiej.

http://naszawielkopolska.pl/?p=13273