Nowy Tomyśl – Mimo zakazu ciężarówki przejeżdżają przez Śliwno. Kontrola Policji na prośbę mieszkańców. Wniosek… 90% ma zgodę Powiatu

O tym, że poczucie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu nowotomyskiego jest dla nas priorytetem, przekonywaliśmy niejednokrotnie. Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu wszystkie zgłaszane postulaty i prośby traktują priorytetowo. Inaczej nie mogło więc być z petycją złożoną przez mieszkańców Śliwna, dla których problem stwarzał ruch pojazdów ciężarowych. Co przyniosły przeprowadzone przez Wydział Ruchu Drogowego działania…?

Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu nowotomyskiego oraz zaufania do nowotomyskiej jednostki Policji, jest dla wszystkich policjantów motorem napędowym do dalszych działań. Gdy w sierpniu tego roku do Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu wpłynęła petycja od mieszkańców Śliwna, która dotyczyła problemów z przejeżdżającymi przez miejscowość pojazdów ciężarowych, mimo znaków tego zakazujących, sprawną natychmiast zajął się Wydział Ruchu Drogowego.

Zgodnie z informacją zawartą w petycji, policjanci ruchu drogowego kierowani byli do służby w rejon miejscowości Śliwno w godzinach rannych. Przedmiotem ich działań była kontrola pojazdów ciężarowych przejeżdżających przez miejscowość oraz kontrola prędkości wszystkich pojazdów, co również było przedmiotem petycji. W działaniach udział brali również policjanci z innych jednostek. W dniach 27 i 29 września tego roku Wydział Ruchu Drogowego został wsparty siłami z Komendy Powiatowej Policji z Szamotuł.

Co się okazało? Otóż w wyniku prowadzonych działań rzeczywiście ujawnione zostały nieprawidłowości w związku z ruchem pojazdów ciężarowych. Nie było ich jednak wiele. Znaczna część, bo około 90% pojazdów ciężarowych, mimo znajdujących się tam znaków zakazu, mogła się tą drogą poruszać. Dlaczego? Sprawa jest prosta. Działo się tak z uwagi na zezwolenia na wjazd na drogę z ograniczeniem tonażu, wydane przez Zarząd Powiatu Nowotomyskiego.

Przewoźnik zobligowany był jedynie do spełnienia następujących warunków:

  • Zabraniało się postoju i parkowania samochodów ciężarowych w pasie drogowym
  • Wszelkie szkody wynikłe z przejazdu pojazdów po w/w trasie pokrywa wnioskodawca
  • Zezwolenie wydane przez Starostwo Powiatowe należy udostępnić kontrolującemu.

Kierowcy, którzy nie posiadali zezwoleń zostali ukarani mandatami karnymi. To jednak nie jedyne wykroczenia popełniane przez kierowców. W kilku przypadkach policjanci zatrzymali również dowody rejestracyjne pojazdów z uwagi na ich zły stan techniczny.

Na tym działania się nie kończą. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zapowiadają dalsze, systematyczne kontrole w rejonie tej miejscowości.

Źródło: KPP Nowy Tomyśl