Nowy Tomyśl – Nowe informacje – SKANDAL NA STACJI PALIW! Uniwersalny olej smarowy zamiast ON! Służby udaremniły próbę oszustwa!

„W odpowiedzi na zapytanie dotyczące działań służbowych przeprowadzonych przez pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie, a opisanych w komunikacie „Niedoszły paliwowy cud”, informuje się, że czynności te miały miejsce w miejscowości Paproć, w powiecie nowotomyskim (24 sierpnia 2016r. – red.)

Informacja o trwaniu procederu od blisko 2 lat pochodzi jedynie z przesłuchania jednej z podejrzanych osób i będzie podlegać weryfikacji w toku prowadzonych czynności.

Bezsprzeczna w sprawie jest okoliczność, że paliwo z zatrzymanej cysterny trafiło na wskazaną stację paliw. Co do pozostałych takich transportów na chwilę obecną Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie nie może wypowiadać się o docelowym miejscu ich przywozu.

Pobrano próbki paliwa z autocysterny, zbiorników na kontrolowanej stacji paliw oraz ze zbiorników innej stacji paliw (w Grodzisku Wielkopolskim – red.), należącej do tego samego właściciela.

cpn paproć NT kontrola

Trzem osobom uczestniczącym w organizacji nielegalnej dostawy przedstawiono zarzuty i przesłuchano ich w charakterze podejrzanych. Przyznały się one do popełnienia zarzucanych im czynów, penalizowanych w Kodeksie karnym skarbowym oraz złożyły obszerne wyjaśnienia.

Z uwagi na ustawową ochronę dóbr osobistych, danych osobowych i przestrzeganie tajemnicy skarbowej w tym zakresie nie ujawnia się innych szczegółów.

Jednocześnie z uwagi na informacje objęte tajemnicą skarbową nie podaje się do publicznej wiadomości innych danych dotyczących prowadzonej sprawy.

W sprawie będą prowadzone kolejne czynności, ukierunkowane m.in. na uzyskanie informacji i materiałów do planowanych postępowań kontrolnych.

Dotychczas przeprowadzone czynności służbowe zostały zatwierdzone przez właściwego prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowym Tomyślu.”

Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie
kontrola skarbowa_logo[5]

ul. Małopolska 44
70-515 Szczecin

http://naszawielkopolska.pl/?p=14662