Nowy Tomyśl – Podsumowanie doskonalenia zawodowego nowotomyskich strażaków

NT PSP 20160831_092329W miesiącu sierpniu strażacy z JRG Nowy Tomyśl w ramach rozpoznania operacyjnego  rozpoznali obiekt Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu.

Tematyką sierpniowych zajęć w ramach doskonalenia zawodowego było: doskonalenie technik z ratownictwa wysokościowego, doskonalenie technik uwalniania osób poszkodowanych z pojazdów, podstawy zabezpieczenia i ratowania strażaków podczas działań wewnętrznych, prowadzenie działań ratowniczych i ewakuacja poszkodowanych w miejscach trudno dostępnych oraz zajęcia z kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W sierpniu zmiana III uczestniczyła w szkoleniu poświęconemu przeciwdziałaniu alkoholizmowi w służbach mundurowych.

Miesiąc sierpień to również działania w ramach akcji „Zgaś ryzyko”. Podczas trzech festynów przeprowadzono pokazy sprzętu pożarniczego oraz działań ratowniczych. Wygłoszono też pogadanki prewencyjne oraz pokazy udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Prezentowane były czujki tlenku węgla i dymu.

Źródło: KW PSP w Poznaniu