Nowy Tomyśl – Stowarzyszenie Paruzja gościnnie u Starosty Ireneusza Kozeckiego

W dniu dzisiejszym, starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki spotkał się z Anną Borowską i Dariuszem Borowskim – przedstawicielami Zarządu Stowarzyszenia „Paruzja”.

Stowarzyszenie Paruzja zajmuje się m.in. wspieraniem rodzin w trudnych sytuacjach życiowych oraz niesieniem pomocy osobom niepełnosprawnym i dzieciom. Rozmowy dotyczyły statutowej działalności organizacji i możliwości wsparcia jej działań w środowisku lokalnym. W spotkaniu uczestniczył również kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Komunikacji Społecznej Marek Nyćkowiak.

Parę słów o stowarzyszeniu…
„Od zawsze otaczaliśmy się planami rozwiązywania problemów związanych z trudną sytuacją życiową oraz przeciwdziałaniem patologiom społecznym. Szczególnym zainteresowaniem darzymy dzieci, jako łatwe ofiary przemocy, stalkingu i niezrozumienia. Dążymy do wyrównywania szans rozwojowych dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin miast i wsi.

Chcemy być inicjatorami pomocy społecznej oraz pragniemy wspierać współpracę z rodzinami znajdującymi się w trudnych warunkach.

W naszych planach nigdy nie zabraknie miejsca na promocję i organizację wolontariatu oraz działalności charytatywnej. Będziemy krzewić ideę pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających. Wierzymy, że wychowywanie w duchu patriotyzmu oddaje poczucie przynależności do wielkiego narodu oraz ułatwia identyfikowanie się z nim, znajomość historii pozwala na lepsze rozumienie czasów obecnych.

Dla realizacji naszych celów zdecydowaliśmy się na wykorzystanie najnowszych osiągnięć technologicznych oraz Internetu. Naszym celem jest dotarcie do jak największej liczby osób potrzebujących pomocy i oferujących pomoc.”

Chcesz wiedzieć więcej nt. organizacji i prowadzonych przez Paruzję działaniach? Zajrzyj na stronę: http://paruzja.org