Nowy Tomyśl – Wiemy z jaką firmą zostanie podpisana umowa o utrzymanie dróg i ulic w sezonach zimowych 2016/2017 i 2017/2018

W dniu dzisiejszym Urząd Miejski w Nowym Tomyślu poinformował o zamiarze udzielenia zamówienia na „Świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg i ulic w sezonach zimowych 2016/2017 i 2017/2018 na terenie Gminy Nowy Tomyśl” firmie ZAKŁAD SPRZĄTANIA PLACÓW I ULIC MIELCZAREK SOBAŃSKI SPÓŁKA JAWNA, , Jasielska 7B, 60-476 Poznań

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg i ulic w sezonie zimowym 2016/2017 i 2017/2018r. na terenie Gminy Nowy Tomyśl.

2.Zakres zamówienia obejmuje:
a) usuwanie śliskości zimowej przy zastosowaniu odpowiednich (właściwych) środków chemicznych i uszorstniających;
b) odpłużanie jezdni przy zastosowaniu pojazdów mechanicznych;
c) sprzątanie błota, śniegu, lodu z chodników;
d) uszorstnianie nawierzchni po odgarnięciu śniegu i lodu;
e) pełnienie nadzoru dyspozytorskiego w godz. od 22.00 do 7.00 pod kątem
podejmowania odpowiednich działań w porozumieniu z Zamawiającym;
f) w przypadku intensywnych opadów śniegu lub zamieci powodujących powstawanie zasp Zamawiający może żądać od Wykonawcy użycia ciężkiego sprzętu;
g) usunięcie materiału uszorstniającego, zalegającego na jezdniach i poboczach dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Nowy Tomyśl w sezonie 2016/2017 i 2017/2018r.w ciągu 14 dni od dnia zakończenia „akcji zima”

„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Rejonu nr 1 – Miasto”, obejmuje: 15,25 km dróg – standard II, 11,65 km
dróg – standard III, 16,67 km dróg – standard IV Część II zamówienia – „Zimowe utrzymanie dróg na terenie

Rejonu nr 2 – Gmina” obejmuje: 34,56 km dróg – standard III, 266,17 km dróg – standard IV.

Zamawiający szacuje wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia łącznej maksymalnie: Część I zamówienia: 610 km
dróg – standard II, 466 km dróg – standard III, 333,40 km dróg – standard IV,

Część II zamówienia: 1.036,80km dróg – standard III, 5.323,40 km dróg – standard IV. Podany powyżej kilometraż dróg jest orientacyjny,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych odcinków dróg, weryfikacji długości.

-> Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy <-

Źródło: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu

CZYTAJ TAKŻE…

Nowy Tomyśl – Dobre wieści w sprawie remontu ulicy Komunalnej!