Nowy Tomyśl – XXIII sesja Rady Miejskiej, transmisja on-line od godziny 09:50!

W środę, 13 lipca 2016 roku, o godzinie 10:00, w sali sesyjnej Nowotomyskiego Ośrodka Kultury, odbędzie się XXIII sesja Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu, zapraszamy na transmisję on-line od godziny 09:50 dzięki Niezależne Forum Nowego Tomyśla!

Przewidziany jest następujący porządek obrad
(może ulec zmianie m.in. w związku z rezygnacją radnego z funkcji po zajściu w Poznaniu http://naszawielkopolska.pl/?p=9585):

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
b) przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Tomyśl”.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Nowego Tomyśla w okresie międzysesyjnym wraz z informacją o realizacji uchwał.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne głosy i informacje.
10. Zakończenie sesji.