Nowy Tomyśl – „Było 50km/h, teraz jest ograniczenie do 70. Normalnie cud!” Mamy komentarz Starostwa Powiatowego

znak 70 WąsowoDo redakcji portalu zwrócił się mieszkaniec Wąsowa, przesyłając do nas taką oto wiadomość: „Stał się cud na drodze powiatowej Wąsowo – Stary Tomyśl, ponieważ w miejscu, gdzie od kilku lat stał znak z ograniczeniem prędkości do 50km/h, jest teraz ograniczenie do 70. Normalnie cud! Droga jest tak samo dziurawa jak była, tak samo niebezpieczna, bez remontu od lat! Czy nowotomyski powiat ma zamiar coś zrobić z tą drogą, bo szosy to ona nie przypomina, a mniej doświadczeni kierowcy jadąc w kierunku Wąsowo po prostu mijając się z kierowcą jadącym od Kuślina jadą środkiem szosy (mam wrażenie zamykając oczy…. i komentując ufffffff udało się)!

Biorąc pod uwagę fakt, że stan drogi nie zmienił się od lat, a oznakowanie tak, zwróciliśmy się do Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, a odpowiedzi udzielił nam Wydział Infrastruktury Drogowej i Rozwoju.

Dlaczego i jakie były przesłanki do podwyższenia ograniczenia prędkości na tym odcinku oraz kto podjął taką decyzję?

Zmiana ograniczenia prędkości na odcinku drogi Stary Tomyśl – Wąsowo podjęta została po rozpatrzeniu interpelacji Radnego Rady Powiatu Nowotomyskiego p. Edwina Pigli.

Podczas czerwcowej Sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego Radny zawnioskował, aby pod znakiem ograniczenia prędkości umieścić znak informujący o złym stanie technicznym,          a ograniczenie prędkości na tym odcinku zwiększyć do 70 km/h. Zdaniem Radnego  ustawione ograniczenie prędkości (50 km/h) powoduje przestoje samochodów, a zwiększenie prędkości nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W dniu 5 września przeprowadzona została kontrola prawidłowości zastosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2738P na odcinku Róża – Wąsowo. Kontroli dokonała komisja, w skład, której weszli pracownicy Wydziału Infrastruktury Drogowej i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu, sołtys Wąsowa, sołtys Róży oraz Radny Rady Powiatu Nowotomyskiego p. Edwin Pigla.

W wyniku oceny faktów i wysłuchaniu argumentów osób będących w komisji przemawiających ”za” oraz „przeciw” zmianie ograniczenia prędkości komisja w w/w składzie podjęła decyzję o podwyższeniu ograniczenia prędkości z 50 km/h do 70 km/h oraz ustawieniu dodatkowych znaków informujących o ograniczeniu prędkości na tym odcinku.

 Czy jest planowany remont lub przebudowa odcinka drogi powiatowej Stary Tomyśl – Wąsowo?

W budżecie Powiatu Nowotomyskiego zaplanowano w roku 2016 środki finansowe na remont tej drogi. Postępowanie przetargowe na to zadanie ogłoszone zostało w sierpniu, jednak nie wyłoniono wykonawcy, ponieważ wszystkie złożone oferty przewyższały środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. Droga Stary Tomyśl – Wąsowo traktowana jest, jako priorytetowa do realizacji, dlatego Powiat zamierza ogłosić kolejny przetarg na to zadanie.