Obowiązkowe znaczenie posesji- Policja apeluje, będą kontrole!

Policjanci przeprowadzą kontrole pod kontem prawidłowości znakowania numerycznego posesji. Nieprawidłowe oznakowanie domów, nieaktualne nazwy ulic na płotach, to problemy które w wielu przypadkach sprawiają kłopot w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Za brak oznaczenia domu grozi grzywna do 250 zł.

Łatwość identyfikacji poszczególnych domów ma istotne znaczenie. Brak oznaczenia z numerem porządkowym posesji powoduje znaczne utrudnienia w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek, jak również służb ratowniczych. Często bowiem zdarza się, że ratownicy medyczni, strażacy, bądź policjanci błądzą w terenie, pytając sąsiadów o konkretny adres wezwania lub interwencji. Tym samym tracą bezcenne sekundy, minuty, które mogą uratować czyjeś życie.

Wychodząc naprzeciw potrzebie usprawnienia i przyspieszenia działań służb, w miesiącach marzec i kwiecień policjanci Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim podejmą stosowne działania. W pierwszej kolejności polegać one będą na ustaleniu nieruchomości, których właściciele nie dopełnili obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek taki wynika z przepisów Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku. Z właścicielami tych posesji, administratorami, dozorcami i użytkownikami nieruchomości niedopełniających takiego obowiązku policjanci przeprowadzą rozmowy uświadamiające oraz poinformują o obowiązkach, jaki nakłada na nich ustawa.

Takie prewencyjne działania informacyjne przeprowadzone zostaną w miesiącu marcu.

W miesiącu kwietniu, wobec osób które nie zastosują się do wydanych przez policjantów poleceń, zastosowane zostaną kary w oparciu o  art. 64 § 1 kodeksu wykroczeń zagrożony karą grzywny do 250 zł.