Oderwana opona ukraińskiego TIR-a uszkodziła polską ciężarówkę. Interweniowało ITD

Uszkodzona opona ukraińskiej ciężarówki dostała się pod spód polskiego pojazdu i zniszczyła elementy podwozia, tablicę rejestracyjną oraz impulsator tachografu cyfrowego. Kierowca zgłosił to zdarzenie wielkopolskim inspektorom.

26 marca do patrolu inspektorów pełniących służbę przy Punkcie Poboru Opłat w Gołuskach przy autostradzie A2 podjechał kierowca, prosząc o pomoc. Opisał zdarzenie drogowe, którego był uczestnikiem. Około godziny szóstej, w kierowany przez niego pojazd uderzyła opona, która odpadła od ukraińskiego samochodu ciężarowego. Pędząca z dużą siłą uszkodzona opona przedostała się pod spód kierowanego przez polskiego kierowcę zestawu pojazdów, uszkadzając przy tym elementy podwozia, tablicę rejestracyjną oraz impulsator tachografu cyfrowego. Inspektorzy dokonali oględzin uszkodzeń i potwierdzili brak możliwości prawidłowego podłączenia tachografu. Kierowca w momencie kolizji wykonywał międzynarodowy przewóz rzeczy, jadąc z Belgii do Torunia.

Należy tutaj wspomnieć, że poznańscy inspektorzy w czasie epidemii działają zgodnie z intencją Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Bowiem priorytety ITD koncentrują się obecnie na działaniach zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Dlatego mając to na uwadze, inspektorzy pracują z poszanowaniem zdrowia własnego jak i kierowców. Rozumiejąc i szanując pracę kierowców, którzy zapewniają ciągłość dostaw i zaopatrują społeczeństwo w niezbędne produkty, działania inspektorów sprowadzają się teraz głównie do utrzymywania porządku na polskich drogach. Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, inspektorzy kierują się wyrozumiałością w swoich działaniach i deklarują zawsze pomoc i poradę.

20200327_03

Przy okazji przypominamy wszystkim kierowcom wykonującym międzynarodowe przewozy drogowe o zmianie przepisów, które uzasadnione zostały pandemią zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19). Na podstawie art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów odnoszących się do transportu drogowego, wprowadzono tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów art. 6-7 wyżej wymienionego rozporządzenia w stosunku do kierowców wykonujących transport drogowy osób i rzeczy. Odstępstwa stosuje się od 18 marca do 16 kwietnia 2020 roku.

Zgodnie z tymi odstępstwami:

  • dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin (odstępstwo od art. 6 ust.1);
  • tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin (odstępstwo od art. 6 ust.3);
  • łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni niemoże przekroczyć 96 godzin (odstępstwo od art. 6 ust.3);
  • po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut (odstępstwo od art. 7).

Ze względu na wydłużenie czasu prowadzenia pojazdu z 9 do 11 godzin nie będą miały zastosowania odstępstwa w zakresie dziennych i tygodniowych okresów odpoczynku.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie tymczasowych odstępstw od czasu prowadzenia pojazdu przez kierowców wykonujących transport drogowy