Ostrów Wielkopolski – Ucieczka osadzonych z Aresztu Śledczego

Funkcjonariusze służb mundurowych i pracownicy Urzędu Miasta uczestniczyli we wspólnych ćwiczeniach mających na celu sprawdzenie koordynacji działań podczas zorganizowanej ucieczki osadzonego z Aresztu Śledczego, wzięcie za zakładnika funkcjonariusza aresztu oraz pościg za zorganizowaną grupą przestępczą.

To kolejne cykliczne ćwiczenia sprawdzające gotowość i koordynacje działań służb, jakie przeprowadzane są w przypadku zaistnienia zdarzenia na terenie miasta i powiatu ostrowskiego. 28 października br. Policja, Straż Więzienna, Zespół Zakładu Opieki Zdrowotnej, Straż Miejska i pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Ostrowie Wielkopolskim przeprowadzili ćwiczenia polegające na podjęciu wspólnych działań wobec ataku przestępców w Areszcie Śledczym.

DSC_6124_800x600

Ćwiczenia symulowały akcję podjętą w związku z pościgiem za uciekającymi aresztantami, którzy  wzięli za zakładnika funkcjonariusza aresztu.

Z tego też powodu w ćwiczeniach brały udział takie służby jak policja, straż pożarna, służby medyczne oraz powiatowe i miejsko – gminne zespoły zarządzania kryzysowego. Każda z tych służb, w związku z wystąpieniem tego typu zagrożenia, ma określone zadania. Jednakże aby wszystkie działania były jednolite i sprawnie zarządzane, ćwiczono m.in. współdziałanie poszczególnych służb w zakresie informowania o rozwoju sytuacji, czy ewakuację osób przebywających w miejscu zagrożonym.

DSC_6200_800x600

Ćwiczenia służb mundurowych, ratowniczych i instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego to stały element wyszkolenia policjantów oraz kadry dowódczej. Służby ćwiczą wiele wariantów zagrożeń, jakie mogą wystąpić na terenie miasta i powiatu, a także w budynkach użyteczności publicznej.  Funkcjonariusze muszą być przygotowani na każdą ewentualność, tak by podczas jakiegokolwiek zagrożenia działania przebiegły sprawnie, przy możliwie jak najmniejszych stratach, zarówno wśród ludzi jak i mienia.

DSC_6139_800x600

Źródło: KPP Ostrów Wielkopolski