Ostrzeszów – „Seniorzy i Młodzież: dwa pokolenia – jeden cel”

ostrzeszów2Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie podsumowała autorski program prewencyjny „Seniorzy i Młodzież: dwa pokolenia – jeden cel”. W ramach programu policjanci w minionym roku organizowali wspólne działania, prelekcje, turnieje sportowe i kulturalne, tak aby każde pokolenie mogło w nich uczestniczyć. Program realizowany będzie również w roku bieżącym.

5 lutego 2016r. w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie, oficjalnie podsumowali autorski program prewencyjny „Seniorzy i Młodzież: dwa pokolenia – jeden cel”. Należy przypomnieć, że inauguracja programu miała miejsce 14 stycznia 2015r., gdzie odbyło się również oficjalne podpisanie porozumienia, podczas którego funkcjonariusze do współpracy zaprosili przedstawicieli samorządów lokalnych oraz instytucje działające na rzecz bezpieczeństwa.

W spotkaniu podsumowującym program uczestniczyli przedstawicieli władz samorządowych, którzy podczas inauguracji zdeklarowali się do czynnego udziału w przedsięwzięciu. Na zaproszenie funkcjonariuszy odpowiedziała także grupa seniorów oraz młodzieży.

Przedmiotowy program ukierunkowany był na dwie grupy społeczne: młodzież i seniorów.
W ramach przedsięwzięcia policjanci zaplanowali na każdy miesiąc bieżącego roku działania i akcje z poszczególną grupą wiekową. Funkcjonariusze dotarli do wszystkich gmin powiatu, aby spotkać się z ich mieszkańcami. W ramach programu, policjanci organizowali wspólne działania, prelekcje, turnieje sportowe i kulturalne, w których uczestniczyły dwa pokolenie. Powyższa koncepcja również została objęta debatami społecznymi skierowanymi do tych dwóch grup wiekowych. Podczas wspólnych rozmów seniorzy i młodzież mogli nawiązać porozumienie oraz wymienić poglądy.

Podczas dzisiejszego podsumowania policjanci przedstawili całokształt realizacji programu. Zaprezentowane zostały zdjęcia oraz filmy, który przybliżyły zaproszonym gościom przebieg działań oraz akcji zorganizowanych w minionym roku. Należy zaznaczyć, że programem objęto 5650 osób, tj. młodzieży oraz seniorów powiatu ostrzeszowskiego. Już dziś można zauważyć, że program przyniósł wymierne korzyści. Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie w roku 2015 nie odnotowała żadnych przypadków oszustw na osobach starszych. Można stwierdzić, że działania profilaktyczne skierowane do młodzieży przyczyniły się do zmniejszenia popełnianych czynów karalnych przez osoby nieletnie w powiecie ostrzeszowskim.

Komendant Powiatowy Policji w Ostrzeszowie insp. Dariusz Bieniek w swoim wystąpieniu podkreślił, że program będzie realizowany w roku bieżącym.

Przedstawione propozycje przedsięwzięć realizowanych w roku 2016, to kolejne spotkania edukacyjne z seniorami i młodzieżą, rajd rowerowy, zajęcia z samoobrony dla osób starszych, bezpieczne grzybobranie. Policjanci realizować będą również przedsięwzięcia wskazane przez mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego podczas organizowanych spotkań.

Źródło: wielkopolska.policja.gov.pl – KPP Ostrzeszów / Ewa Jakubowska