Oświadczenie MSZ w sprawie wydalenia polskiego dyplomaty z Białorusi

Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdza fakt wezwania chargé d’affaires RP do MSZ Białorusi w sprawie związanej z wydaleniem polskiego konsula.

Na obecnym etapie podejmowane są czynności w celu weryfikacji przekazanych informacji oraz wyjaśnienia sytuacji.

Łukasz Jasina

Rzecznik Prasowy MSZ

Żródło: gov.pl