Pętla taktyczna, czyli najważniejszy egzamin przed przysięgą

Strzelanie, łączność, terenoznawstwo czy działanie w sytuacji zagrożenia. 50 ochotników, którzy uczestniczą w szkoleniu podstawowym przeszło 12-godzinny egzamin, tzw. pętlę taktyczną. To podsumowanie 16-dniowego szkolenia, po którego ukończeniu będą mogli zasilić szeregi 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Szkolenie odbyło się na terenie jednostki wojskowej w Radomiu. Podczas ponad dwóch tygodni nauki ochotnicy zdobyli zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne.

2Pierwszym egzaminem każdego kandydata na żołnierza obrony terytorialnej jest pętla taktyczna. Jej celem jest sprawdzenie poziomu wyszkolenia żołnierzy, ich zdolności bojowej oraz odporności psychofizycznej.

– Zorganizowaliśmy dziesięć punktów kontrolnych, które obejmują cały zakres dotychczasowych zagadnień szkoleniowych. Wśród nich: taktyka, szkolenie strzeleckie, szkolenie metodyczne, łączność, OPBMR oraz terenoznawstwo. Żołnierze są bardzo dobrze przygotowani, włożyli bardzo duże zaangażowanie w podnoszenie swoich umiejętności szkoleniowych po to, by po zaliczeniu testu i złożeniu przysięgi wojskowej byli zawsze gotowi skutecznie, realnie i na bardzo wysokim poziomie wspierać lokalną społeczność – mówi ppłk Łukasz Baranowski – dowódca 62 Batalionu Lekkiej Piechoty w Radomiu.

Każdy z dziesięciu punktów kontrolnych sprawdzał inne umiejętności kandydatów. Na jednym z nich ochotnicy byli egzaminowani z częściowego rozkładania broni. – Żołnierz na komendę „naprzód” ma za zadanie rozłożyć karabinek, który występuje w Wojskach Obrony Terytorialnej 5,56 MSBS Grot. W ciągu 20 sekund powinien rozłożyć go do częściowego rozłożenia. Instruktor przeprowadzający kontrolę na tym punkcie wypisuje mu oceny i żołnierze z całą sekcją udają się na kolejne punkty – 1wyjaśnia por. Maciej Urban – dowódca szkolenia podstawowego.

Oprócz rozkładania broni uczestnicy „Szesnastki” musieli również m.in. przygotować do pracy i zaprogramować radiostację cyfrową, dostarczyć amunicję czołgając się, założyć maskę przeciwgazową czy załadować magazynek nabojami.

Do egzaminu przystąpiło 50 osób, czyli tyle, ile pod koniec listopada stawiło się na pierwszym dniu szkolenia.

Obok szkolenia podstawowego równolegle prowadzone jest szkolenie wyrównawcze tzw. ósemka. Są to ćwiczenia wojskowe dedykowane osobom, które już służyły w wojsku. W trwającej “ósemce” uczestniczy 23 ochotników.

Pętla taktyczna jest podsumowaniem efektów szkolenia, natomiast jego zwieńczeniem jest uroczysta przysięga wojskowa. – To jeden z najważniejszych i najbardziej podniosłych wydarzeń w życiu 7każdego Terytorialsa. Jest to nie tylko podniosła uroczystość i nie tylko słowa Roty. Przede wszystkim jest wyraz patriotyzmu oraz najwyższego zobowiązania wobec Ojczyzny i Narodu Polskiego – podkreśla Marlena Rosłaniec – rzecznik 6 Mazowieckiej Obrony Terytorialnej.

Ostatnia w tym roku przysięga żołnierzy 6 MBOT odbędzie się w najbliższą sobotę, 12 grudnia na terenie jednostki wojskowej w Radomiu.