Piła – Ewakuacja i pożar w Starostwie Powiatowym!

W dniu 5 stycznia br. została przeprowadzona ewakuacja pracowników z trzech obiektów (ABC) Starostwa Powiatowego w Pile. Z wcześniejszych ustaleń dowódców JRG PSP nr 1 KP PSP w Pile z osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w Starostwie Powiatowym, przy tworzeniu scenariusza ćwiczeń, wynikało, że w obiekcie pozostaną dwie osoby poszkodowane.

IMG_4872

Ratownicy w chwili ewakuacji prowadzili kilka czynności jednocześnie. Zabezpieczyli miejsce zdarzenia ewakuowali pozostałe osoby, rozstawili drabinę samochodowa oraz namiot pneumatyczny. Następnie weszli do obiektu w aparatach ochrony dróg oddechowych wraz linią wężową. Pożar zlokalizowano na drugiej kondygnacji. Z  pomieszczenia osobę przytomną ewakuowano przez okno do kosza drabiny SD-37, natomiast osobie nieprzytomnej udzielono pomocy w miejscu bezpiecznym w obiekcie i ewakuowano ją na zewnątrz. Następnie sprawdzono dokładnie pomieszczenia w celu wykluczenia obecności innych osób w obiekcie.

IMG_4886

Ćwiczenia ewakuacyjne w Starostwie Powiatowym spotkały się z dużym uznaniem i zainteresowaniem samych pracowników i osób postronnych przebywających w urzędzie. Na podsumowaniu ćwiczeń obserwatorów kadry dowódczej KP PSP w Pile na czele z Komendantem Powiatowym PSP w Pile bryg. Rafałem Mrowińskim i Starostą Eligiuszem Komorowskim padła propozycja o dokładnym zapoznaniu się z trzema obiektami Starostwa wszystkich pilskich strażaków na każdej zmianie służbowej. Ma to służyć lepszej wiedzy strażaków co do znajomości obiektów Starostwa, jak również jeszcze bardziej usprawnić sposób działania ratowników podczas ewentualnych działań w budynkach.

Opracowanie: kpt. Grzegorz Orłowski, KP PSP Piła, Zdjęcia: kpt. Paweł Kamiński, KP PSP Piła