Piła – Policjanci skontrolowali 127 pojazdów, wystawili 112 mandatów, zatrzymali 12 dowodów rejestracyjnych i 1 prawo jazdy

Pod koniec ubiegłego tygodnia funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego pilskiej komendy wraz z policjantami ruchu drogowego sąsiadujących powiatów przeprowadzili wzmożone działa pod kątem ujawnienia najbardziej uciążliwych wykroczeń oraz przestępstw w ruchu drogowym, wynikających z aktualnej analizy stanu bezpieczeństwa. Działania objęły swoim zasięgiem rejon powiatu pilskiego. 

7 października br. na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Pile miały miejsce wspólne działania policjantów ruchu drogowego powiatu pilskiego, chodzieskiego, wągrowieckiego i złotowskiego. Działania przebiegały pod nazwą „Wolniej, trzeźwo, bezpiecznie”.1b

Celem tej szeroko zakrojonej akcji było zwiększenie bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu oraz ograniczenie liczby zdarzeń drogowych poprzez ukierunkowanie czynności kontrolnych na podstawowe przyczyny zdarzeń drogowych. Do tych podstawowych przyczyn w pilskim powiecie zaliczamy w szczególności: przekraczanie dopuszczalnych prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, nieprzestrzeganie przepisów o stosowaniu pasów bezpieczeństwa i urządzeń do przewożenia dzieci oraz jazdę pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu.

Nim funkcjonariusze wyjechali do służby wzięli udział we wspólnej odprawie, którą w siedzibie pilskiej komendy poprowadził Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Pile nadkom. Marcin Bartol.

Działaniami został objęty teren powiatu pilskiego, w tym przebieg dróg krajowych K10 i K11, a także gminy powiatu. Policjanci łącznie skontrolowali 127 pojazdów, zatrzymali 12 dowód rejestracyjnych oraz 1 prawo jazdy. Nałożyli 112 mandatów karnych, z czego najwięcej za przekroczenie prędkości, oraz obsłużyli 6 kolizji drogowych.

Mimo niesprzyjającej aury w postaci intensywnych opadów deszczu wspólna akcja policjantów ruchu drogowego przebiegła zgodnie z założeniami i w ścisłej współpracy.

Źródło: KPP Piła