Piła – Pożar i ewakuacja 370 uczniów oraz pracowników w Zespole Szkół im. Stanisław Staszica

W środę 30 listopada około godziny 11.00 w Zespole Szkół im. Stanisław Staszica w Pile przeprowadzony został próbny alarm ewakuacyjny. W ewakuacji brało udział 370 uczniów i pracowników placówki.

Założeniem do przeprowadzenia ćwiczeń ewakuacyjnych był pożar w jednym z pomieszczeń, wynikiem czego było zadymienie korytarzy stanowiących drogi ewakuacyjne. Sygnałem do rozpoczęcia ewakuacji był szkolny dzwonek uruchomiony podczas zajęć lekcyjnych. Po opuszczeniu szkoły wszyscy uczniowie pod opieką nauczycieli  udali się w bezpieczne miejsca na boisku szkolnym.

piła pożar

Meldunki o przebiegu ewakuacji i ilości ewakuowanych uczniów złożyli nauczyciele bezpośrednio Markowi Święszkowskiemu Dyrektorowi Szkoły, który przekazał informację bezpośrednio dla Komendanta Powiatowego PSP w Pile bryg. Rafała Mrowińskiego. W ćwiczeniu ewakuacyjnym jako obserwatorzy uczestniczyli strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Pile.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie organizacji ewakuacji opracowanej na terenie placówki. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Warto podkreślić, że wszyscy wykonali zadanie z dużym zdyscyplinowaniem, co wpłynęło bezpośrednio na szybką i sprawną ewakuację.

piła pożar 2

Opracowanie:  mł.  bryg. Zbigniew Szukajło,  KP PSP Piła, Zdjęcia:  st.  sekc.  Krzysztof Chyb