PILNE – Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawy o reformie oświaty / Gimnazja zostaną zlikwidowane

PILNE – Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawy o reformie oświaty / Gimnazja zostaną zlikwidowane

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek dwie ustawy reformujące edukację: prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe.

Zgodnie z przygotowaną reformą edukacji, w miejsce obecnie istniejących szkół mają być: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, dwustopniowe szkoły branżowe i szkoły policealne. Gimnazja natomiast mają zostać zlikwidowane. (www.tvn24.pl)

Ramowe plany nauczania

19_zalewska_menW jaki sposób będą wyglądały ramowe plany nauczania? Czy są już znane szczegóły?

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało wstępną propozycję ramowych planów nauczania dla klas IV – VIII szkoły podstawowej oraz 4-letniego liceum ogólnokształcącego. Będą one szczegółowo analizowane przez ekspertów pracujących nad podstawą programową kształcenia ogólnego. W wyniku tych prac zostanie przygotowany projekt rozporządzenia, który będzie podlegał uzgodnieniom i konsultacjom publicznym.

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie rezygnuje z przedmiotów w wymiarze rozszerzonym.

Będzie nauczanie przedmiotów w liceum ogólnokształcącym w wymiarze rozszerzonym, np. geografii, biologii, chemii, fizyki o 7 godzin, matematyki o 6 godzin, języka polskiego o 8 godzin, informatyki co najmniej 6 godzin w czteroletnim cyklu kształcenia.

O ostatecznym kształcie ramowych planów nauczania zadecydują eksperci, którzy pracują nad podstawami programowymi. Ramowe plany nauczania będą spójne z podstawą programowa kształcenia ogólnego.

W ramowych planach nauczania będą tzw. godziny do dyspozycji dyrektora. Będą one opisane w sposób jasny i oczywisty.

Wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I- VIII szkoły podstawowej i w projektowanym 4-letnim liceum ogólnokształcącym pozostaje bez zmian.  (MEN)