Piosenka dla dzieci „Znam numery alarmowe” od Strażaków z Pleszewa. POLECAMY!

06 października w Oranżerii dobrzyckiego pałacu odbyła się premiera teledysku do piosenki pt: „Znam numery alarmowe”. Teledysk ten, promujący prawidłowe wykorzystywanie telefonów alarmowych, powstał z inicjatywy oraz inspiracji funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.


Celem akcji jest uświadomienie dzieciom znaczenia znajomości numerów alarmowych i zgłaszania informacji właściwym służbom.
Videoklip powstał do utworu stworzonego na bazie wiersza, którego autorem jest funkcjonariusz pleszewskiej jednostki mł. asp. Mariusz Glapa.

W premierze teledysku wzięli udział:
młodszy brygadier Sławomir Brandt – przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,
starszy kapitan Alicja Borucka – koordynator Państwowej Straży Pożarnej do spraw prewencji społecznej na obszarze województwa wielkopolskiego,
Daria Glapa – przedstawicielka firmy Adros z Dobrzycy,
Alicja Antonowicz – przedstawicielka Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie,
Jarosław Pietrzak – Burmistrz Gminy Dobrzyca,
Krzysztof Zawada – Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, przedstawiciel Starosty Pleszewskiego,
Zenon Lisiak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzycy,
Anna Sierecka – Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach, która pomaga nam współtworzyć program „Bądźmy bezpieczni”,
Tomasza Jankowski – autor muzyki do teledysku,
Beatę Frąckowiak – Piotrowicz z Południowej Oficyny Wydawniczej Sp. z o. o., dzięki której zrealizowana została produkcja video,
a także strażacy z pleszewskiej Komendy PSP oraz dzieci występujące w teledysku wraz z rodzicami i opiekunami.


Zaangażowane w powstanie teledysku instytucje, osoby oraz występujące w nim dzieci uhonorowane zostały pomiątkową tarczą nawiązującą do tematyki utworu.
Teledysk będzie elementem programu „Bądźmy bezpieczni” uruchomionego i realizowanego od 2012 roku przez pleszewską Komendę Państwowej Straży Pożarnej. Program skierowany jest do przedszkolaków oraz dzieci z klas I-III. Służy on wyposażeniu najmłodszych w wiedzę, która pozwala im odpowiednio zachować się w sytuacjach zagrożenia. Uczy rozpoznawania i unikania niebezpiecznych sytuacji a także radzenia sobie z nimi.
Materiał zrealizowało jedno z największych wydawnictw w Południowej Wielkopolsce tj. Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o.. przy współudziale Gminy Dobrzyca, Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, firmy ADROS Sp. z o.o. oraz nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Dobrzycy.