Policja apeluje: „Będziemy w dalszym ciągu fakultatywnie zatrzymywać prawa jazdy!”

Policja czyni wszystko, co możliwe, aby poprawić stan bezpieczeństwa na drogach. Dlatego od kilku lat stosuje zasadę „zero tolerancji” wobec kierowców łamiących przepisy. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu apeluje o rozsądek podczas naszych codziennych poczynań za kierownicą, gdyż z pewnością w sytuacjach spowodowania przez kogokolwiek znacznego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, policjanci będą stosować fakultatywne zatrzymywanie praw jazdy.

Często policjanci pełniący służbę na drogach spotykają się z pytaniami o podstawę zatrzymywania praw jazdy. Otóż jasno i wyraźnie mówi o tym kodeks drogowy, który konkretnie wskazuje przypadki, gdy zatrzymanie prawa jazdy jest:

– obowiązkowe (np. kiedy kierowca jest w stanie nietrzeźwości albo po użyciu alkoholu),

– fakultatywne (decyzja należy do konkretnego policjanta).

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu przypomina, że każdy policjant pełniący służbę na drodze może zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Regulacja ta ma na celu zabezpieczenie innych uczestników ruchu i wyeliminowanie uczestników, którzy swoim zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mówi o tym art. 135. ust. 1. pkt 2. kodeksu drogowego.

Decyzja o tym, czy w konkretnej sytuacji zachodzi przesłanka zatrzymania prawa jazdy, należy wyłącznie do policjanta.

W przypadku zatrzymania prawa jazdy (fakultatywnego) funkcjonariusz wystawia pokwitowanie, które uprawnia do kierowania przez okres siedmiu dni od daty wystawienia.

Policja przesyła zatrzymany dokument o ukaranie do właściwego sądu, wraz z wnioskiem o orzeczenie zakazu prowadzenia na określony czas. W poważniejszych sytuacjach sprawą zajmuje się prokuratura i, w dalszej kolejności, sąd.

W związku ze znacznym wzrostem zdarzeń drogowych jakie miało miejsce w ubiegłym roku, w szczególności powodowanych przez młodych kierowców, informujemy, że z możliwości fakultatywnego zatrzymywania praw jazdy będziemy w dalszym ciągu korzystać. Źródło: KPP Nowy Tomyśl